Smörjmedel för kallformning

Vid kallformning av metaller används normalt emulsioner, oljor eller vaxer med varierande typer av EP-liknande additiv för att motverka risken för metallkontakt och skärningar under formningen av metallen samt för att underlätta materialflytningen i verktygen. Traditionellt har många av dessa additiv varit baserade på tekniskt mycket effektiva klorföreningar. På senare år har klor av miljöskäl i stor utsträckning ersatts av additiv baserade på bl.a. svavel.

Vi har några smörjmedel avsedda för kallformning av massiva metalldelar. De är konsistenta produkter som normalt appliceras manuellt i kritiska applikationer, huvudsakligen som komplement till traditionella produkter.

smörjmedel för kallformning

Smörjmedel för kallformning

Namn Användningsområde
gleitmo 830 Produkten är avsedd för svåra kallformningsfall där normala smörjmedel inte räcker till, t.ex. vid stansning, djupdragning, dragpressning, bockning, rullning och profilformning.
Kolligeen W115 Kall massiv formning: Kolligeen W 115 reducerar formkraften,
skyddar verktygen och minskar slitage.