Produkter för varm- & kall metallformning

Vi har olika typer av produkter för både varmformning och kallformning av metalliska material. Dessa kan vara i form av oljor, pastösa material eller torra filmer avsedda för förbehandling av detaljer som ska formas.

För att kunna rekommendera rätt produkt är det av stor vikt att specificera alla parametrar i processen och att vara beredd på att justera sin egen process för metallformning. För att på ett effektivt sätt hitta en optimal lösning behöver vi analysera varje fall för sig. Vi radar därför inte upp alla tillgängliga produkter här. Du kan dock se några produktexempel under rubriken ”Smörjmedel för Varmformning”.

Kontakta oss om ni vill optimera er process för varmformning och kallformning.

smörjmedel för metallformning