Metallformning – ett brett produktprogram för varmformning av metaller

Vi har olika typer av produkter för både varmformning och kallformning av metalliska material. Dessa kan vara i form av oljor, pastösa material eller torra filmer avsedda för förbehandling av detaljer som ska formas.

För att kunna rekommendera rätt produkt är det av stor vikt att specificera alla parametrar i processen och att vara beredd på att justera sin egen process för metallformning. Vi går inte igenom alla produkter här, utan vill analysera varje fall för sig. Att bara testa olika produkter är inte rätt väg att gå.

Kontakta oss om ni vill optimera er process för varmformning och kallformning.

Metallformning – ett brett produktprogram för varm- och kall formning