Livsmedelsanpassade Smörjfett

Basoljor

Basoljan i våra livsmedelsanpassade smörjfett kan vara av medicinsk vitoljetyp, polyalfaolefin (PAO), perfluorerad polyeter (PFPE) eller silikon. Endast vissa typer av basoljor kan accepteras i produkter som skall klassas enligt NSF H1:
Medicinsk vitolja: Medicinsk vitolja är en höggradigt renad mineralolja.
Polyalfaolefin (PAO): PAO kan användas inom ett bredare temperaturområde än vitoljor, evaporerar långsammare, tål högre temperaturer och är mer lättflytande vid låga temperaturer.
Perfluorerad polyeter (PFPE): PFPE-oljor tål extremt höga temperaturer och är extremt resistenta mot kemikalier.
Silikon: Silikonoljor har utmärkta lågtemperaturegenskaper och lågt evaporationstal samt bra oxidations- och termisk stabilitet vid höga temperaturer. De är också vattenresistenta och påverkar oftast inte elastomerer och lacker.

Förtjockare

Förtjockningsmedlen i våra livsmedelsanpassade smörjfett kan vara av följande typer. Endast vissa typer av förtjockningsmedel kan accepteras i produkter som skall klassas enligt NSF H1:
Kalciumkomplex: Kalciumkomplex ger smörjfettet god vattenresistens och naturligt goda EP-egenskaper. Hög förtjockarhalt krävs vilket ger dessa fett relativt dåliga lågtemperaturegenskaper.
Aluminiumkomplex: Aluminiumkomplex ger fettet en hög droppunkt, god vattenresistens och bra affinitet till metaller. De kan användas i varma och fuktiga applikationer. Nackdelen är dess mekaniska instabilitet.
Kiseldioxid: Kiseldioxid används främst som förtjockare i silikonoljor. Ger transparenta fett. De är mekaniskt instabila jämfört med tvålfett.
Bentonit: Bentonit ger fettet en mycket hög droppunkt vilket gör att dessa fett ofta använts i högtemperaturapplikationer. De är mekaniskt instabila jämfört med tvålfett.
PTFE: PTFE används främst som förtjockare i PFPE-oljor. De är mekaniskt instabila jämfört med tvålfett och är svåra att additivera.

Additiv

Många additiv som används i normala smörfett får inte användas i livsmedelsanpassade produkter. Det finns dock en del additiv som är acceptabla för produkter som klassas enligt NSF H1.

smörjfett för livsmedelsindustrin

Livsmedelsanpassade smörjfett

Namn Användningsområden Färg Bas Förtjockare Temp. °C Bas.visk. vid +40°C mm²/s NLGI
Rivolta FLA Montagepasta för skruvförband av alla slag. Speciellt lämplig i förband av höglegerade stål. För lageripressning. NSF H1. vit syntet oorganisk -40/+1200 - -
Rivolta FLG 2-0 För centralsmörjsystem på förpack-ningsmaskiner. NSF H1. beige syntet Al-komplex -50/+120 100 -
Rivolta FLG 3-1 Växlar inom livsmedelsindustrin.
NSF H1.
vit syntet Al-komplex -40/+140 100 0/00
Rivolta FLG 4-2 Universalfett inom livsmedelsindustrin.
NSF H1.
vit syntet Al-komplex -40/+140 100 2
Rivolta FLG GT-2 Högt belastade rullnings– och glidlager. Snabbroterande lager och låga temperaturer. Extremt vattenresistent och termiskt stabilt.
NSF H1.
ljus syntet kalciumsulfonat -45/+170 46 2
Rivolta FLG GT-3 Högt belastade långsamma till medelsnabba rullningslager vid höga temperaturer som t.ex. lager i bakautomater och torkugnar. Chockbelastade lager som t.ex. i pelletspressar. Rullningslager i transportanläggningar, torkar och ugnar.
NSF H1.
beige syntet kalciumsulfonat -40/+170 220 2
Rivolta FLG GT-4 Rullnings- och glidlager exponerade för höga temperaturer.
NSF H1.
ljus syntet kalciumsulfonat -35/+180 450 2
Rivolta FLG HF-2 Smörjning av beslag, kuggkransar och kopplingar.
NSF H1.
vit syntet Al-komplex -40/+140 280 1-2
Rivolta FLG MD 2 Underlättar montering och drift hos tätningar, packningar, o-ringar etc. Bibehållen funktion vid höga temperaturer. NSF H1-certifierad.
NSF H1.
vit silikon - -40/+200 650 2-3
Rivolta SKD 5001/5002 Rullnings- och glidlager vid extremt höga temperaturer och/eller påverkan av kemikalier.
NSF H1.
vit PFPE PTFE -25/+260;-20/+260 510/500 1-2