Smörjmedel för kuggväxlar

Vidhäftningssmörjmedlen utgör en smörjmedelsgrupp med lång tradition, världskända under namnet Ceplattyn. För 50 år sedan utvecklades Ceplattyn som det första sprutbara vidhäftningssmörjmedlet. Idag finns en lång rad olika recepturer under detta namn för mängder av olika applikationer. Produktgruppen innehåller vätskor och pastösa produkter med olika sammansättningar.

Alla Ceplattyn-produkter är fria från tungmetaller, klorföreningar och lösningsmedel. På grund den speciella additiveringen och den mycket goda vidhäftningen minskas slitaget redan vid en mycket sparsam användning.

Användningsområden för Ceplattyn finns inom många olika industrigrenar, exempelvis för öppna kuggväxlar på rörkvarnar, rotationsugnar, torkanläggningar, malmkvarnar och kalcinatorer. Typiska användningsområden är också kuggkransar, kuggstänger, glidskenor och skruvförband. Ytterligare applikationer är linbanor och wiresmörjning.

Ceplattyn – produkter används:

● för smörjning av högt belastade och/eller redan skadade kuggväxlar.

● för initialsmörjning, inkörningssmörjning och normalsmörjning av öppna kuggväxlar.

● för smörjning under arktiska förhållanden ned till -50°C.

● för högtemperatursmörjning, exempelvis för lösa lagerringar på rotationsugnar upp till +400°C.

● för smörjning vid byggnation i vattenmiljöer där miljöanpassade produkter krävs.

Kuggväxelfett och kuggväxeloljor

Kuggväxelsmörjmedel eller vidhäftningssmörjmedel, är smörjmedel främst avsedda för smörjning av kuggväxlar av olika slag. Produkterna består av smörjfett, smörjoljor och supportprodukter. Samtliga produkter i vårt program är fria från tungmetaller, bitumen och lösningsmedel.

Kuggväxelfett

Smörjfetten i vårt program är oftast baserade på mineralolja eller PAO med en aluminiumkomplexförtjockare. De finns i olika konsistensklasser från 0/00 (sprutbara för öppna kuggväxlar på kvarnar och ugnar) till 2. De finns med grafittillsats vilket resulterar i svarta produkter eller vita, fasta smörjämnen vilket resulterar i ljusfärgade produkter.

Kuggväxeloljor

Smörjoljorna i vårt program är oftast baserade på högviskösa syntetiska oljor. Hög viskositet är nödvändigt för bygga en smörjfilm och därmed motverka slitage och vibrationer i växeln. Våra smörjoljor för öppna kuggväxlar uppfyller kraven enligt AGMA-standard.

Supportprodukter för kuggväxlar

Supportprodukterna i vårt program består av grafiterade eller grafitfria primers och inkörningssmörjmedel för öppna kuggväxlar. De kan vara smörjfett, smörjoljor eller smörjpastor med olika kemiska sammansättningar.

kuggväxelsmörjmedel för alla storlekar

Kuggväxelsmörjmedel

Namn Användningsområden Färg Bas Förtjockare Temp.omr.,°C Bas visk vid +40°C mm²/s NLGI
Ceplattyn 300 Grafitprimer för nya växlar. svart min Al-X -30/+250 1300 1-2
Ceplattyn 100 HV Stora kuggväxlar, doppbadssmörjning. svart min Al-X -20/+140 1750 -
Ceplattyn BL Kuggkransar vindkraftverk. svart min Al-X -20/+150 500 2
Ceplattyn BL White Ceplattyn BL White är ett smörjmedel för maskiner och
maskindelar som arbetar under krävande förhållanden
som t.ex. öppna växlar, glidbanor, kedjor, snäckväxlar
och wire eller för komponenter exponerade för temperaturvariationer och miljöpåverkan.
vit delsynt Al-X -40/+160 300 1-2
Ceplattyn ECO 300 Miljöanpassad. För primning av nya växlar samt för kedjor, wire. grå veg Ca -20/+80 - 1
Ceplattyn ECO 300 Plus Miljöanpassad. För primning av nya växlar samt för kedjor, wire. grå synt oorganisk -30/+100 45 0
Ceplattyn ECO S Plus Ceplattyn ECO S Plus är lämplig för miljöanpassad smörjning och konservering av wire i t.ex. dagbrott, kranar och mudderverk. svart synt oorganisk -20/+120 80 2
Ceplattyn HT Löpringar på rotationsugnar. svart synt Finns ingen -20/+600 160 -
Ceplattyn KG 10 HMF Stora kuggväxlar, standard. svart min Al-X -10/+140 500 0-00
Ceplattyn KG 10 HMF-1000 Stora kuggväxlar, vid vibrationer. svart min Al-X -10/+120 1000 0-00
Ceplattyn KG 10 HMF-2500 Stora kuggväxlar, vid vibrationer och skador. svart min Al-X +5/+120 2500 0-00
Ceplattyn KG 10 HMF-LT Stora kuggväxlar, låga temperaturer. svart min/synt Al-X -50/+140 122 0-00
Ceplattyn GT 3 Kuggväxlar på ugnar och kvarnar, AGMA. ljus synt - -5/+140 3200 -
Ceplattyn GT 10 Kuggväxlar på ugnar och kvarnar, AGMA. ljus synt - 0/+140 10000 -
Ceplattyn GT P Primer för öppna kuggväxlar som senare skall inkörnings- och/eller driftssmörjas med Ceplattyn GT- produkter. beige delsynt Al-X -30/+140 300 1,5
Ceplattyn GT RN Ceplattyn GT RN används för att jämna ut ytan på kuggflanken på nyinstallerade kronhjul och pinjonger. ljus synt ingen -10/+140 3000 -
Ceplattyn RN Stora kuggväxlar, inkörning. svart min Al-X -10/+140 460 0
Ceplattyn SF 10 Kuggväxlar på snabbroterande kvarnar. ljus synt ingen ±0/+120 10000 -
Ceplattyn SF 30 Kuggväxlar på kvarnar, extrema laster. ljus synt ingen +15/+120 30000 -
Ceplattyn SF RN Stora kuggväxlar, inkörning. ljus synt ingen -10/+120 2500 -


Det korta svaret blir troligen. Dock behöver växeln inspekteras och orsakerna till skadorna fastställas först. Finns felriktningar och påföljande bristfällig lastutbredning? Har smörjningen falerat och orsakat skadorna? I vissa fall med stora pittingskador kan man slipa skadorna för att motverka att de fortsätter att växa. Givetvis måste grundorsakerna till problemen först ha både fastställt och åtgärdats. Med detta sagt brukar man använda ett grafitflytfett som liknar det vanliga driftsfettet men som har en betydligt högre basoljeviskositet i skadade växlar för att ge bättre smörjfilm och minska vibrationer.

Kort svar: Vi erbjuder en kostnadsfri inspektion av växeln. Kan vara vettigt att börja med att organisera en sådan vilket inkluderar mätning av kuggflanktemperatur, lastutbredning, lagervibrationer m.m. Detta ger ett bra utgångsläge för att kunna rekommendera optimalt smörjmedel och doseringsmängd samt doseringscykel.

Generellt kan sägas att man på raka kugg som vi oftast använder i Europa normalt använder sprutbara grafiterade flytfett som appliceras via speciella sprayanläggningar från helfat eller containers. Lämplig basoljeviskositet på fettet varierar med konditionen på din växel.  

Vi rekommenderar vår Fuchs 3-fassmörjning för nya pinjonger och/eller kronhjul. Denna förutsätter naturligtvis att växeln är korrekt injusterad från start. Kort går detta ut på att man först manuellt belägger kuggflankerna med en speciell primer med mycket högt grafitinnehåll och sedan dra runt växeln några varv. Därefter kör man igång processen med ett specialfett under en tid vars uppgift är att skydda flankerna under den initiala inkörningen. Först i det tredje steget, när lastutbredning och temperatur konstaterats vara normal, går man över till det normala produktionssmörjmedlet. I speciella fall finns det tillgång till produkter för forcerade inkörningsprocesser men dessa hanteras enbart av våra specialister från Fuchs i Tyskland.