Smörjmedel för kuggväxlar

Vidhäftningssmörjmedlen utgör en smörjmedelsgrupp med lång tradition, världskända under namnet Ceplattyn. För 50 år sedan utvecklades Ceplattyn som det första sprutbara vidhäftningssmörjmedlet. Idag finns en lång rad olika recepturer under detta namn för mängder av olika applikationer. Produktgruppen innehåller vätskor och pastösa produkter med olika sammansättningar.

Alla Ceplattyn-produkter är fria från tungmetaller, klorföreningar och lösningsmedel. På grund den speciella additiveringen och den mycket goda vidhäftningen minskas slitaget redan vid en mycket sparsam användning.

Användningsområden för Ceplattyn finns inom många olika industrigrenar, exempelvis för öppna kuggväxlar på rörkvarnar, rotationsugnar, torkanläggningar, malmkvarnar och kalcinatorer. Typiska användningsområden är också kuggkransar, kuggstänger, glidskenor och skruvförband. Ytterligare applikationer är linbanor och wiresmörjning.

Ceplattyn – produkter används:

● för smörjning av högt belastade och/eller redan skadade kuggväxlar.

● för initialsmörjning, inkörningssmörjning och normalsmörjning av öppna kuggväxlar.

● för smörjning under arktiska förhållanden ned till -50°C.

● för högtemperatursmörjning, exempelvis för lösa lagerringar på rotationsugnar upp till +400°C.

● för smörjning vid byggnation i vattenmiljöer där miljöanpassade produkter krävs.

Kuggväxelfett och kuggväxeloljor

Kuggväxelsmörjmedel eller vidhäftningssmörjmedel, är smörjmedel främst avsedda för smörjning av kuggväxlar av olika slag. Produkterna består av smörjfett, smörjoljor och supportprodukter. Samtliga produkter i vårt program är fria från tungmetaller, bitumen och lösningsmedel.

Kuggväxelfett

Smörjfetten i vårt program är oftast baserade på mineralolja eller PAO med en aluminiumkomplexförtjockare. De finns i olika konsistensklasser från 0/00 (sprutbara för öppna kuggväxlar på kvarnar och ugnar) till 2. De finns med grafittillsats vilket resulterar i svarta produkter eller vita, fasta smörjämnen vilket resulterar i ljusfärgade produkter.

Kuggväxeloljor

Smörjoljorna i vårt program är oftast baserade på högviskösa syntetiska oljor. Hög viskositet är nödvändigt för bygga en smörjfilm och därmed motverka slitage och vibrationer i växeln. Våra smörjoljor för öppna kuggväxlar uppfyller kraven enligt AGMA-standard.

Supportprodukter för kuggväxlar

Supportprodukterna i vårt program består av grafiterade eller grafitfria primers och inkörningssmörjmedel för öppna kuggväxlar. De kan vara smörjfett, smörjoljor eller smörjpastor med olika kemiska sammansättningar.

kuggväxelsmörjmedel för alla storlekar

Kuggväxelsmörjmedel

NamnAnvändningsområdenFärgBasFörtjockareTemp.omr.,°CBas visk vid +40°C mm²/sNLGI
Ceplattyn 300Grafitprimer för nya växlar.svartminAl-X-30/+25013001-2
Ceplattyn 100 HVStora kuggväxlar, doppbadssmörjning.svartminAl-X-20/+1401750-
Ceplattyn BLKuggkransar vindkraftverk.svartminAl-X-20/+1505002
Ceplattyn BL WhiteCeplattyn BL White är ett smörjmedel för maskiner och
maskindelar som arbetar under krävande förhållanden
som t.ex. öppna växlar, glidbanor, kedjor, snäckväxlar
och wire eller för komponenter exponerade för temperaturvariationer och miljöpåverkan.
vitdelsyntAl-X-40/+1603001-2
Ceplattyn ECO 300Miljöanpassad. För primning av nya växlar samt för kedjor, wire.gråvegCa-20/+80-1
Ceplattyn ECO 300 PlusMiljöanpassad. För primning av nya växlar samt för kedjor, wire.gråsyntoorganisk-30/+100450
Ceplattyn ECO S PlusCeplattyn ECO S Plus är lämplig för miljöanpassad smörjning och konservering av wire i t.ex. dagbrott, kranar och mudderverk.svartsyntoorganisk-20/+120802
Ceplattyn HTLöpringar på rotationsugnar.svartsyntFinns ingen-20/+600160-
Ceplattyn KG 10 HMFStora kuggväxlar, standard.svartminAl-X-10/+1405000-00
Ceplattyn KG 10 HMF-1000Stora kuggväxlar, vid vibrationer.svartminAl-X-10/+12010000-00
Ceplattyn KG 10 HMF-2500Stora kuggväxlar, vid vibrationer och skador.svartminAl-X+5/+12025000-00
Ceplattyn KG 10 HMF-LTStora kuggväxlar, låga temperaturer.svartmin/syntAl-X-50/+1401220-00
Ceplattyn GT 3Kuggväxlar på ugnar och kvarnar, AGMA.ljussynt--5/+1403200-
Ceplattyn GT 10Kuggväxlar på ugnar och kvarnar, AGMA.ljussynt-0/+14010000-
Ceplattyn GT PPrimer för öppna kuggväxlar som senare skall inkörnings- och/eller driftssmörjas med Ceplattyn GT- produkter.beigedelsyntAl-X-30/+1403001,5
Ceplattyn GT RNCeplattyn GT RN används för att jämna ut ytan på kuggflanken på nyinstallerade kronhjul och pinjonger.ljussyntingen-10/+1403000-
Ceplattyn RNStora kuggväxlar, inkörning.svartminAl-X-10/+1404600
Ceplattyn SF 10Kuggväxlar på snabbroterande kvarnar.ljussyntingen±0/+12010000-
Ceplattyn SF 30Kuggväxlar på kvarnar, extrema laster.ljussyntingen+15/+12030000-
Ceplattyn SF RNStora kuggväxlar, inkörning.ljussyntingen-10/+1202500-