Korrosionsskyddsmedel

Korrosion betyder att ett material, oftast en metall, löses upp genom en kemisk reaktion med omgivningen. I allmänhet räknas enbart metaller till de material som korroderar.
För att en korrosionsprocess ska kunna ske måste metallen utsättas för ett oxidationsmedel (t.ex. syre) samtidigt som elektroner måste kunna vandra från en anodyta till en katodyta.
Det finns många olika typer av korrosion som ”vanlig” korrosion, galvanisk korrosion, spaltkorrosion osv. De produkter vi redovisar under detta avsnitt motverkar främst ”vanlig” korrosion. Deras uppgift är främst att motverka att syre når den metalliska ytan så att en oxidationsprocess kan undvikas.
Våra produkter bildar antingen en tunn oljefilm eller en tunn vaxfilm på ytorna som beläggs. De tunnaste filmerna används ofta för temporär mellanlagring av olika typer verktyg och behöver ofta inte avlägsnas innan verktyget tas i bruk. De tjockare vaxfilmerna ger ett betydligt längre och effektivare korrosionsskydd men måste avlägsnas från detaljerna när de skall tas i bruk. De tjockare vaxfilmerna kan i många fall även användas för ett mer permanent korrosionsskydd, transportskydd vid havstransporter etc.
rollar ut korrosionsskyddsmedel

Korrosionsskyddsmedel

Namn Användningsområden
DECORDYN HF 91 Långtidsskydd för rälsbult, järndetaljer, hakskruvgängor i spårsystem och för blanka ståldetaljer i fordons- och verkstadsindustri.
Decordyn 350 Mellanlagring av maskindetaljer, plastsprutformar, gjutformar, bocknings- och dragningsverktyg, glidbanor och oceantransport.
DECORDYN ECO Korrosionsskydd för alla olackerade ytor på maskiner och verktyg, t.ex. i kommunala avloppsreningsverk och kemisk industri. Korrosionsskydd vid oceantransport.
Rivolta FL CPF Rivolta FL CPF är en helsyntetisk korrosionshämmande produkt av högsta kvalitet, speciellt utvecklad för livsmedelsindustrin.
Rivolta KSP Syntetisk korrosionsskyddsolja. Karaktäriseras av en kraftig kapillärverkan. Har mycket goda krypegenskaper vilket gör att den kryper in i hål,sprickor, spalter och porer. Garanterar ett korrosions skydd på alla typer av metallytor.
Rivolta KSP 130 För konservering av alla typer av maskiner vid tranportskydd. För konservering av växlar, kopplingar, axlar, växellådor etc vid transport eller mellanlagring. För konservering av alla typer av verktyg, precisionsinstrument etc. För konservering av halvfabrikat. För avfuktning av detaljer efter tvättprocesser.
Rivolta KSP 204 Syntetisk korrosionsskyddsolja, fri från silikon. För konservering av alla typer av maskiner vid tranportskydd. För konservering av växlar, kopplingar, axlar, växellådor etc vid transport eller mellanlagring.
Rivolta KSP 317 Producten möjliggör ett säkert korrosionsskydd av metalliska material utan att kladda eller hårdna.
Rivolta KSP 325 Korrosionsskyddande vax för långtidsskydd av metalliska ytor. Konservering av gjutformar, pressverktyg, stansverktyg m.m. i plast– och verkstadsindustrin. Konservering av maskindelar.
Rivolta KSP non VOC Helsyntetisk korrosionsskyddande olja fri från syror och hartser och med låg viskositet som ger hög ytaktivitet, god spridningsförmåga och goda vattenundanträngande egenskaper. Produkten är mycket ekonomisk eftersom den bildar mycket tunna högeffektiva skyddande skikt som är enkla och snabba att applicera och ofta inte behöver tas bort.
Rivolta KSP 204 non VOC Helsyntetisk korrosionsskyddande olja fri från syror och hartser och med låg viskositet som ger hög ytaktivitet, god spridningsförmåga och goda vattenundanträngande egenskaper. Produkten är mycket ekonomisk eftersom den bildar mycket
tunna högeffektiva skyddande skikt som är enkla och snabba att applicera och ofta inte behöver tas bort.
Rivolta KSP 204 VCI VCI (= volatil korrosionsskyddsinhibitor) som innehåller en tixotrop olja med låg viskositet, som bildar en oljig, vase-linliknande film. Filmen droppar inte. Produkten innehåller ytterligare korrosionsskydd i form av inhibitorer som utgasas och därefter deponeras på metallytorna av ångfasen.
Rivolta KSP 440 non VOC Är ett nytt lösningsmedelsfritt och vattenfritt fast långtids-korrosionsskydd på en vaxbas. Produkten bildar en torr skyddsfilm som ger en god vidhäftning på
stål, zink samt galvaniserade och fosfaterade ytor och många andra material.
Rivolta WSX Rivolta WSX håller elmotorer och andra elektriska installationer fullt operativa även under de mest extrema förhållanden, i fuktiga eller korrosiva miljöer. Den kan användas på torra såväl som på fuktiga eller våta ytor och delar.