Förtunning

Våra förtunningar är främst avsedda att användas för att justera viskositeten på våra lösningsmedelsbaserade glidlacker. Beakta i varje enskilt fall vilken förtunning som rekommenderas till respektive glidlack. Produkterna är baserade på lågaromatiska kolväten.

Förtunningarna kan även användas för förtunning av andra produkter som smörjoljor och smörjfett och som rengöringsmedel.

Förtunning

Namn Användningsområden
Metablanc V 901 Rengörare och förtunning för gleitmo 300, 582, 900, 960, 980 och Decordyn 350.
Metablanc V-D 100 För dispergering/förtunning av fetter för att underlätta applicering. Även för förtunning av korrosionsskyddsmedel.