Förtunning

Namn Användningsområden
Metablanc V 901 Rengörare och förtunning för gleitmo 300, 582, 900, 960, 980 och Decordyn 350.
Metablanc V-D 100 För dispergering/förtunning av fetter för att underlätta applicering. Även för förtunning av korrosionsskyddsmedel.