Fasta smörjämnen

Fasta smörjämnen är precis som namnet antyder additiv som inte är kemiskt lösta i smörjmedlet utan är dispergerade i vatten, olja eller i ett fett. Fasta smörjämnen kan vara molybdendisulfid (MoS2), grafit, PTFE, bornitrid, vaxer och många andra ämnen. Deras huvuduppgift är att motverka kontakt mellan två ytor som glider relativt varandra. En fördel med fasta smörjämnen är att de oftast inte direkt reagerar med lagermaterialet (även om MoS2 har god affinitet till metaller och en viss kemisk bindning kan finnas mellan vissa kalcium- och zinkföreningar och metaller). De fungerar mer som ett fysiskt avskiljande skikt vilket gör att de inte blir lika beroende av att, som med t.ex. EP-additiv, kunna reagera med lagerytan för att kunna bilda ett avskiljande skikt. Detta gör att de ofta fungerar bättre än traditionella produkter på passiva material som t.ex. rosttröga stål. Man kan även utnyttja detta funktionssätt vid kallformning och spånavskiljande bearbetning i svåra material.

Vid varmformning av metaller används fasta smörjämnen (ofta grafit) för att de är mycket temperaturstabila. I varma skruvförband används t.ex. grafit och koppar som fasta smörjämnen för att underlätta demontering efter exponering för höga temperaturer.

I vårt produktprogram använder vi fasta smörjämnen i våra vaxer, glidlacker, montagepastor, visa typer av smörjfett och även i vissa typer av oljor. Vi kan även tillhandahålla vissa typer av fasta smörjämnen i dess råa form.

fasta smörjämnen i pulverformat

Fasta smörjämnen

Namn Användningsområden
Molyphide 10 Molyphide 10% är en termiskt stabil kolloidal
suspension av molybdendisulfid med hög renhet i en
mineralolja.
Molyphide 10 SV Molyphide 10% SV kan blandas med alla högkvalitativa
mineraloljor och syntetiska oljor som polyalfaolefiner,
diestrar och polyestrar inom ett brett viskositetsområde.
Produkten är kompatibel med alla vanligt förekommande
additiv och reducerar friktion och slitage.
Molyphide 15 Molyphide 15% är en termiskt stabil kolloidal
suspension av molybdendisulfid med hög renhet i en
mineralolja.
Molyphide 20 Molyphide 20% är en termiskt stabil kolloidal
suspension av molybdendisulfid med hög renhet i en
mineralolja.
MoS2-Compound Tillsats till växellåds- och motoroljor. För metallbearbetning som gängskärning, gängrullning, upprymning, fräsning och stansning.
Powder Graphite F Fast smörjämne för flytande och pastösa smörjmedel. För inkorporering i plaster och glidmaterial.
Powder MoS2 F Kallflytpressning, inblandning i plaster, kolprodukter, sintermetaller och smörjmedel.
Powder MoS2 S Kallflytpressning, inblandning i plaster, kolprodukter, sintermetaller och smörjmedel.