Kemisk-tekniska produkter

Bland de kemiska-tekniska produkter som vi arbetar med ingår rostlösare och korrosionsskyddsmedel som fyller en viktig uppgift även i modern industri. Där finns även smörjande torra pulver som levereras som pulver med maximal renhet. Dessa produkter kan användas som rena smörjpulver eller som tillsatser i compounds.

I det kemisk-tekniska sortiment vi tagit fram ingår även produkter för en korrekt, fettfri avfettning. En sådan är av yttersta vikt för efterföljande glidlackering och även för vissa infettningar. Det finns även förtunnare som kan användas för förtunning av glidlacker eller för dispergering av fett eller pastor. De kan även användas för rengöring av till exempel målningsutrustning och centrifuger som används vid glidlackering eller vaxning.

kemiskteknisk