Glidlack och skruvvax – där torr smörjning krävs

Glidlacker är friktions- och slitageminskande smörjmedel med många olika användningsområden inom tribotekniken. De bildar vidhäftande och torra smörjfilmer med goda prestanda. Glidlacker finns med både vatten och lösningsmedel som bärare. I de flesta fall kan vi lösa de lackfrågor vi får med vattenburna system men i vissa fall, t.ex. vid extrema krav på korrosionsskydd, måste vi använda lösningsmedelsbaserade system. Glidlacker möjliggör förbehandling och lagring av monteringsfärdiga färdigsmorda detaljer. De är extremt belastnings- och temperaturbeständiga, åldras och förhartsas inte och möjliggör en renlig hantering. FUCHS LUBRITECH glidlacker har utmärkta smörj- och skyddsegenskaper: de förbättrar inkörningsprocessen och skyddar mot ytskador. Samtidigt motverkar de kallsvetsning (t.ex. hos rosttröga stål), underlättar flytförloppet vid kallformning och motverkar stick-slip vid långsamma, oscillerande rörelser. Dessutom optimerar glidlacker friktion och därmed klämkraften hos skruvförband. Våra partners i Sverige (Provexa och Wulkan) samt FLT Oberflächentechnik (vårt ytbehandlingscenter i Eching, Tyskland) erbjuder legobeläggning med glidlacker. Erfarna specialister väljer rätt glidlack för varje material och applikation och ser till att denna blir optimalt applicerad.

Glidlacker

• möjliggör torr och ren smörjning
• är okänsliga för föroreningar
• skyddar mot korrosion
• smörjer under extrema förhållanden (höga och låga temperaturer, vakuum, strålning)
• är lämpliga för ytbehandling av en rad olika material (metaller, plaster, elastomerer, keramer, glas etc.)
• underlättar montering och demontering av detaljer
• optimerar inkörningsprocessen hos högt belastade komponenter
• möjliggör underhållsfri livstidssmörjning
• motverkar stick-slip och därav orsakade missljud
• ger en förutsägbar friktion med liten spridning hos skruvförband
• ger i kombination med olje- och fettsmörjning ökad säkerhet pga nödsmörjningsegenskaper

Skruvvaxer (glidfilmer)

Glidfilmer är dispersioner av polymerer i vatten. De appliceras företrädesvis genom olika doppförfaranden och bildar efter torkning en vidhäftande, torr och greppfast smörjfilm. Huvudsakligt användningsområde för vaxfilmerna är beläggning av skruvar och muttrar med avsikt att styra friktionen och minska klämkraftsspridningen. Det finns även en rad andra applikationer förutom skruvförband där glidfilmerna visat sig vara användbara. Vid normal användning av metriska skruvar uppvisar de en mycket varierande friktionskoefficient. Eftersom merparten av all skruv är momentmonterad ger detta upphov till stora fluktuationer i klämkraft, vilket bl.a. ökar risken för uppglappade förband eller t.o.m. avdragna skruvar. Genom att belägga skruven med gleitmo HMP-filmer minskas variationen hos friktionskoefficienten vilket ger reproducerbara klämkrafter i förbandet. På spånplatteskruvar och gängformande skruvar är det önskvärt att ha en så låg friktionskoefficient som möjligt, så att erforderligt gängformningsmoment blir så lågt som möjligt. FUCHS LUBRITECH erbjuder ett brett utbud av HMP filmer, som täcker alla krav på friktionskoefficienter hos industrin. De är godkänd av bl.a. Bosch, General Motors, MAN , Volkswagen, Volvo, Scania och Würth .

 De viktigaste egenskaperna hos gleitmo HMP:

• Ger reproducerbar friktion med låg spridning
• Torra
• Filmen är glasklar eller matt transparent
• Ekonomisk att använda, eftersom de späds med vatten
• Underlättar applicering och beräkningsbarhet på skruvförband
• Åldrings- och vattenresistent
• Kompatibel med metall och plast
• Kan övermålas med de flesta färger
• Med UV-spårämne för beläggningskontroll

Legobeläggning kan vara ett ekonomiskt alternativt till beläggning i egen regi – kontakta oss för vidare information.

glidlack och skruvvax där torr smörjning krävs