Smörjvätskor och Smörjoljor, aerosoler

Vissa smörjvätskor och smörjoljor finns även tillgängliga i aerosolförpackningar för enkel och smidig applicering i fält. Se produktgrupp “Smörjolja” för mer information om dessa produkttyper.
Vi tillhandahåller både aerosoler från våra respektive tillverkare och tillverkar kundanpassade aerosoler lokalt i Sverige, oftast med kundens egen etikett. Kontakt oss gärna om du vill göra någon produkt tillgängligt för er eftermarknad i en aerosolförpackning.
aerosoler för smidig applicering

Smörjvätskor/oljor (aerosoler)

Namn Användningsområde
Carbaflo KSP 105 Spray Carbaflo KSP 105 är en unikolja baserad på perfluorerade polyetrar(PFPE) speciellt utveckla för bilindustrin. Carbaflo 105 avdunstar exceptionellt långsamt vilket
gör den idealisk för en långa rad applikationer (se datablad).
Cedracon SL Spray CEDRACON rekommenderas för smörjning av wire utsatt för extrema temperaturvariationer och stora mekaniska påkänningar, t.ex. i gruvindustrin och i kemisk processindustri.
Cedracon SL DS Spray Wirespray.
Chemplex SI Spray Chemplex SI Spray används för friktionssänkning på materialkombinationerna metall/plast och plast/plast.
Ferroform ECO 871 Spray Biologiskt nedbrytbar helsyntetisk snabbrostlösare.
Ferroform Locc spray FERROFORM LOCC är avsedd för alla tekniska områden där en rostlösare är av intresse.
Den är också godkänd av Siemens KWU för användning på fastrostade skryvförband.
Ferroform Eco Locc Spray Rostlösare, baserade på en vegetabilisk olja.
Ferroform Eco Locc (Pumpspray) Rostlösare, baserad på vegetabilisk ester..
Ferroform Super 7 Spray Specialrostlösare med fasta smörjämnen
Rivolta FL 5 Spray Rivolta FL 5 är en helt syntetisk krypolja för livsmedelsindustrin. Produkten är helt frin från syror och harts. Används med fördel såväl som pneumatisk olja som att frigöra fastrostade delar. F.D Geralyn SF 5 spray
Rivolta FL 50 spray RIVOLTA FL 50 är en helsyntetisk kedjeolja för livsmedelsindustrin.
Rivolta FL 250 Spray Rivolta FL 250 är avsedd att för universell användning i maskiner och utrustning inom livsmedelsindustrin, speciellt i förhöjda temperaturer. NSF H1-godkänd. FD Geralyn SF 320 spray.
Rivolta FL 1000 spray Geralyn SF är avsedd att för universell användning i maskiner och utrustning inom livsmedelsindustrin, speciellt i förhöjda temperaturer. NSF H1-godkänd.
Rivolta FL 2000 Spray Rivolta FL 2000 är helsyntetiska högpresterande kedje-smörjmedel för livsmedelsindustrin. En kombination av högkvalitativa syntetiska basoljor fria från mineralolja i kombination med ett effektivt additivpaket ger ett prestandaspektrum som är överlägset konventionella oljor.
Rivolta SKD 16 N Spray Helsyntetisk högpresterande smörjmedel för kedja
och wire.
Rivolta SKD 170 spray RIVOLTA SKD 170 är en fjärde generationens syntetisk vidhäftande smörjolja. Kombinationen av högkvalitativa syntetiska oljor och en helt ny additivteknologi ger våra SKD-smörjmedel ett prestandaspektrum som klart överträffar normala smörjmedel.
Rivolta SKD 240 spray För smörjning av driv- och transportkedjor. Sär-skilt avsedd för varma applikationer, som t.ex. lackeringsugnar inom fordonsindustrin, lödsystem och krympfilmstunnlar i förpackningsindustrin.
Rivolta SKD 2000 Spray Snabbt biologiskt nedbrytbar syntetisk vidhäftande smörjolja. Yttersmörjning av transportkedjor, motorcykelkedjor, spindlar, glidskenor, leder m.m.. Lämplig i applikationer där oljan kan läcka ut i mark/vatten.
Rivolta SKD 3000 spray RIVOLTA SKD 3000 är en fjärde generationens syntetisk
vidhäftande smörjolja. Produkten har egenskaper som minimalt slitage och friktion, åldring- och oxidationsresistent, mycket god vidhäftning och biologiskt nedbrytbar.
Rivolta SKS 40 spray Rivolta SKS 40 är en helsyntetisk högpresterande skär-olja. En kombination av en temperaturstabil hel-syntetisk basolja med låg avdunstning tillsam-mans med en ny additivteknologi ger en pre-standa som är vida överlägsen konventionella skäroljor.
Rivolta SKS 48 spray Rivolta SKS 48 är en helsyntetisk skärolja för svårbear-betade material. Vi har till en helsyntetisk basol-ja adderat EP– och AW-additiv vilka ökar belast-barheten på smörjfilmen och förbättrar ytegen-skaperna hos de bearbetade ytorna.
Rivolta TRS Plus Spray Syntetisk krypolja. Lossning av alla fastnade och rostiga komponenter som t.ex. skruvförband. Smörjning av alla typer av finmekanik. Fuktutdrivning efter tvättprocesser. Verktyg, mätinstrument, verktygsfixturer, skruvar, lager, spindlar, finmekanisk utrustning, wire, kedjor, gjutformar, extruderingsverktyg, glidytor etc.
Rivolta TFL10 Spray Syntetisk krypolja med PTFE. Lämplig för lossning av alla fastnade och rostiga komponenter som t.ex. skruvförband. Smörjning av alla typer av finmekanik. Fuktutdrivning efter tvättprocesser.
Rivolta SIL Spray Rivolta SIL är en multifunktionell silikonspray för behandling av friktionsparen metall/plast, plast/plast och gummi/gummi.
Stabylan ECO W10 Spray För smörjning av små mekanismer som länkar, leder och kedjor, speciellt vid oscillerande rörelser.
Stabylan G 1000 Spray Mineralolja med grafit som fast smörjämne.
Stabylan W 880 Spray Smörjvätska med vita, fasta smörjämnen.
Stabylan 2001 Spray Delsyntetisk kedjeolja
Stabylan 5001 Spray Produkten är avsedd för högtemperatursmörj-ning av alla typer av driv– och konveyorkedjor i ke-misk industri, fordons-, maskin-, plast–, trä– och förpackningsindustri.
Stabylan 5006 Spray Stabylan 5006 Spray är avsedd för alla typer av driv– och
konveyorkedjor, glidytor och excentrar, t.ex. inom kemisk
industri, fordons-, mekanisk-, trä-, plast-, förpacknings–
och textilindustri.