Kemisk-tekniska produkter, aerosoler

Vissa kemisk-tekniska produkter finns även tillgängliga i aerosolförpackningar för enkel och smidig applicering i fält. Här har vi främst samlat rengöringsmedel. Se produktgrupp “Rengöringsmedel” för mer information om dessa produkttyper.
aerosoler för smidig applicering

Kemisk-tekniska produkter(aerosoler)

Namn Användningsområden
Conloc 901 Spray Rengörare och avfettare för alla metaller, glas, kera-mer och gummi på verkstäder, industrier och i hus-håll.
Metablanc Spray Snabbrengörare.
Powder MoS2 S Spray Molybdendisulfid. Pulverspray.
Rivolta OCX Spray För effektiv borttagning av nedbrytningsprodukter och oxider på elektriska kontakter.
Rivolta SLX 500 Spray Rengörare för elektroteknik, elektromekanik, mät– och kontrollteknik, telekommunikation, radio– och TV-teknik, medicinsk utrustning etc. Säkerhets rengörare.
Rivolta SLX Rapid Spray Snabbdunstande rengörare för elektronik För effektiv rengöring av elektronikdetaljer.
Rivolta SLX Top Spray Används för rengörning av alla typer av elektriska installationer och utrustningar: generatorer, transformatorer, elektriska motorer, elektriska brytare/kontakter, elektrisk utrustning för fordon, isolatorer, kontaktskenor, potentiometrar, tidreläer, filter i luftkonditioneringssystem och mycket mer.