Glidlacker & Glidfilmer

Torra smörjfilmer, eller glidlacker alternativt glidfilmer som de också kallas, kan ibland vara ett alternativ till smörjfett och smörjoljor. De kan inte generellt ersätta smörjfett och -oljor men om vissa grundförutsättningar finns som bl.a. låg relativ glidhastighet, oscillerande rörelser och begränsade krav på livslängd kan de utgöra ett torrt alternativ till traditionella smörjmedel. Som inkörningsskydd för metalliska ytor eller som släppmedel eller monteringshjälpmedel kan de också utgöra ett alternativ till traditionella produkter.

Vissa av dessa glidlacker och glidfilmer finns även tillgängliga i aerosolförpackningar för enkel och smidig applicering i fält. Se respektive produktgrupp (Glidlacker resp. Glidfilmer) för mer information om dessa produkttyper.

aerosoler för smidig applicering
Namn Användningsområden
gleitmo 300 Spray Ren glidfilm.
gleitmo 900 Spray Molybdendisulfidbaserad glidlack.
gleitmo 961 Spray Grafitbaserad glidlack.
gleitmo 980 Spray PTFE-baserad glidlack.
gleitmo SFL 9522 Spray gleitmo SFL 9522 Spray optimerar inkörning och möjliggör
permanentsmörjning för metalldelar som t.ex.
pumpelement.