Glidlacker & Glidfilmer, aerosoler

Vissa glidlacker och glidfilmer finns även tillgängliga i aerosolförpackningar för enkel och smidig applicering i fält. Se respektive produktgrupp (Glidlacker resp. Glidfilmer) för mer information om dessa produkttyper.
aerosoler för smidig applicering
Namn Användningsområden
gleitmo 300 Spray Ren glidfilm.
gleitmo 900 Spray Molybdendisulfidbaserad glidlack.
gleitmo 961 Spray Grafitbaserad glidlack.
gleitmo 980 Spray PTFE-baserad glidlack.
gleitmo SFL 9522 Spray gleitmo SFL 9522 Spray optimerar inkörning och möjliggör
permanentsmörjning för metalldelar som t.ex.
pumpelement.