Aerosoler (spray) för varje  applikation

En aerosol, eller sprayburk, är ett enkelt sätt att underlätta appliceringen av olika typer av kemiska produkter, främst ute i fält. Detta kan gälla exempelvis glidlack, färger, oljor, smörjfett, rengöringsmedel för bland annat elektronik, och sprayapplicering av fettpastor och lim. Oftast kan de produkter som finns i aerosoler även köpas i större förpackningar

Aerosoler är idealiska för montage och underhåll. Till fördelarna med aerosoler hör att de är enkla och rationella att använda, går att applicera på avgränsade ytor och trånga ställen, samt är snabbtorkande. De är också renliga att använda eftersom tillbehör som spatel och pensel inte behöver användas.

Det finns vissa nackdelar med aerosoler också. De klassas som tryckbehållare och farligt gods vid transport och kan i vissa situationer utgöra en brandrisk. Aerosolpartiklar i andningsluften är också hälsovådliga i för höga koncentrationer och priset på det aktiva materialet är högre än i en öppen förpackning.

Detta, tillsammans med de regler och krav på hur högt tryck en aerosol ska klara, samt de olika typer av munstycken och ventiler som finns, gör att det krävs en stor fackmannakunskap för att välja ut rätt aerosoler.

Vi bistår gärna er med urval och kunskap så att ni kan dra nytta av aerosolernas fördelar. Vår huvudleverantör FUCHS LUBRITECH har exempelvis aerosoler som innehåller miljöanpassade lösningsmedel- och komponentsammansättningar med högsta tekniska kvalitet och prestanda.

Kontakta oss så hjälper vi er hitta rätt.

aerosoler för smidig hantering