Rätt smörjmedel ger lägre kostnader

Att hitta eller utveckla rätt smörjmedel till en viss applikation är svårt. Speciellt om applikationen inte är lika väldefinierad som exempelvis smörjkraven i en förbränningsmotor.

Smörjmedel används inte uteslutande för att minska friktion, utan kan även ha andra egenskaper. Till exempel tätningsförmåga, korrosionsskydd och värmeledning.

Använder man rätt produkt redan från start öppnar sig stora möjligheter för optimal friktion. Detta ger både mindre energiförluster och minskat slitage, vilket leder till minskade kostnader och färre stillestånd.
Vi kan hjälpa er att välja rätt specialsmörjmedel redan i konstruktionsfasen och göra det möjligt för er att välja den bästa konstruktionen. Vi vet också vad som gäller för livsmedelsanpassade smörjprodukter och vilka miljökrav – och vinster – det finns med biologiskt nedbrytbara alternativ.

Kontakta oss så hjälper vi er att ta fram rätt produkt för era behov.

Olika typer av smörjmedel

Smörjmedel förekommer huvudsakligen i två former: Olja eller fett. Ett fett är en olja med ett förtjockningsmedel. Olja finns i olika viskositeter och i olika kemiska former. De flesta oljor idag är mineraloljor som är utvunna ur råolja. Det finns också vegetabiliska oljor, exempelvis rapsolja, estrar, polyafaolefiner, polyglykoler, silikoner och polyetrar.
De flesta smörjoljor och smörjfett är dessutom additiverade för att förstärka och/eller förändra vissa egenskaper. Exempel på detta kan vara att man tillsatt ett EP-additiv för att hindra friktionsytorna från att skära, ett AW-additiv för att minska slitage, korrosionsinhibitorer eller antioxidanter.

Om smörjmedlet används i form av fett tillkommer också val av en mängd olika förtjockningsmedel som alla har specifika egenskaper, exempelvis litium och litiumkomplex, aluminiumkomplex, bariumkomplex, natrium och natriumkomplex, polyurea, bentonit, kalcium och PTFE. I fett och antiskärningssmörjmedel används dessutom ofta reaktiva och icke reaktiva fasta smörjämnen för att förstärka skärnings- och slitageskyddsegenskaperna. Exempel på sådana är molybdendisulfid, grafit, PTFE samt en lång rad olika kalcium- och zinkföreningar.

Mer om smörjning och smörjmedel

Det finns med andra ord en mängd olika produkter med olika egenskaper. Vi kan hjälpa er att välja rätt för era behov. Eller att utveckla ett specialsmörjmedel som är perfekt anpassat för er produktion och era förutsättningar. Vi har redan idag i vårt sortiment en rad produkter som vi utvecklat för olika beställare.