Släppmedel för gummi

Producenter av gummiartiklar är i behov av att de tillverkade komponenterna enkelt släpper ur sina formar. Ofta räcker det med att tillsätta interna släppmedel till gummiblandningen för att klara detta. I de fall detta inte räcker applicerar man ett externt släppmedel på formytan innan gjutning. För detta ändamål finns en rad olika typer av produkter som silikon och PTFE men vi fokuserar på vattenburna semipermanenta släppfilmer som till skillnad från de traditionellt använda silikon- och PTFE-baserade produkterna ger många släpp per applicering utan materialtransfer till den färdiga detaljen.

Krav på släppmedel för gummi:

 • Vattenburet (ingen brandrisk)
 • Garanterat släpp
 • Snabbt och enkelt att applicera
 • Låg kostnad/detalj
 • Bra ytfinish
 • Inga processproblem
 • Skall fungera på många olika material

Typer av formsläppmedel:

 • Sacrificial (vax, silikon, PTFE, tvål)
 • Interna (inkluderade i gummiråvaran)
 • Semipermanenta

Semipermanenta släppmedel, egenskaper:

 • Härdande system • Ger hårda, tunna, torra filmer • Binder till formytan
 • Liten materialuppbyggnad • Flera släpp per applicering • Låg kostnad/detalj
 • Minimal materialtransfer, detaljer behöver ej rengöras

Semipermanenta släppmedel, för- och nackdelar:

Fördelar:

 • Slitstark film
 • Många släpp per applicering
 • Minimal materialöverföring
 • Minskad materialuppbyggnad och formrengöring
 • Mindre kassationer
 • Lägre kostnad/detalj

Nackdelar:

 • Torr film ger “hårdare” släpp och lägre slip
 • Mindre användarvänlig, kräver utbildning av personal
 • Kräver härdtid vilket ger processavbrott
 • Kan orsaka försläpp och/eller fisheyes vid överapplicering
gummisläppmedel

Släppmedel för gummi

NamnAnvändningsområdenBärareAppliceringstemp. °CHärdtid min/°C
Marbocote W 500Miljöanpassat vattenbaserat semipermanent släppmedel som är avsett för användning i avancerade kompositapplikationer.vatten90-1804/150°C
Marbocote W 510Miljöanpassat vattenbaserat semipermanent släppmedel som är avsett för användning i avancerade kompositapplikationer.vatten90-1804/150°C
Marbocote W 636Vattenbaserat släppmedel för släppning av naturgummi och syntetiskt gummi. Produkten ger också släpp på duroplaster och alla termoplaster (som vid rotationsgjutning) förutsatt att en värmehärdning är möjlig.vatten60-1804/150°C
Marbocote W 807Släppmedel för släppning av naturgummi och syntetiskt gummi. W 807 har utvecklats för att minimera materialuppbyggnad.vatten60-1802,5/150°C
Marbocote W 810Vattenbaserat släppmedel för släppning av naturgummi och syntetiskt gummi.vatten60-1802,5/150°C
Marbocote W 1141Vattenbaserat släppmedel för släppning av naturligt och syntetiskt gummi.vatten60-1804-150°C
Marbocote W1151BVattenbaserat semipermanent släppmedel för armerade kompositer inkluderande de baserade på epoxy, polyester och fenolharts.vatten60-1804/150°C
Marbocote W 2130Släppning av silikonelastomerer från varma formar.vatten20-170-
Marbocote W 2140Ett miljöanpassat, vattenbaserat
semipermanent släppmedel som ger en slitstark film
som klarar många släpp innan återapplicering krävs.
vatten60-1802,5/150°C
Marbocote W 3007Vattenbaserat släppmedel för släppning av o-ringar, tätningar och packningar.vatten60-1802,5/150°C
Marbocote WC 36Vattenbaserat släppmedelskoncentrat för släppning av naturgummi och syntetiskt gummi. Kan spädas med upp till 5 delar vatten per del produkt.vatten60-1804/150°C
Marbopol BRL 220 NEnkomponents, användningsfärdig produkt för behandling av blåsor vid däcktillverkning eller för produktion av Poly V transmissionsremmar.vatten--