Släppmedel för armerad komposit

Ett släppmedel är helt enkelt en beläggning som appliceras på en yta för att förhindra att material som formas (vanligtvis gummi eller plast) från att fastna i formen.

Krav på släppmedel för armerad:

• Garanterat släpp • Snabbt och enkelt att applicera • Låg kostnad/detalj
• Bra ytfinish • Inga processproblem • Skall fungera på många olika material

Typer av formsläppmedel:

• Sacrificial (vax, silikon, PTFE, tvål)
• Interna (inkluderade i gummiråvaran)
• Semipermanenta

Semipermanenta släppmedel, egenskaper:

• Härdande system • Ger hårda, tunna, torra filmer • Binder till formytan
• Liten materialuppbyggnad • Flera släpp per applicering • Låg kostnad/detalj
• Minimal materialtransfer, detaljer behöver ej rengöras

Semipermanenta släppmedel, för- och nackdelar:

• Fördelar:Slitstark film, många släpp per applicering; Minimal materialöverföring; Minskad materialuppbyggnad och formrengöring; Mindre kassationer; Lägre kostnad/detalj
• Nackdelar: Torr film ger “hårdare” släpp och lägre slip; Mindre användarvänlig, kräver utbildning av personal; Kräver härdtid vilket ger processavbrott; Kan orsaka försläpp och/eller fisheyes vid överapplicering

kompositsläppmedel