släppmedel för plaster, elastsomerer och kompositer

Släppmedel för plaster, elastomerer och kompositer.

Släppmedel av den typ vi arbetar med används primärt för att enkelt kunna separera formgjutna komposit- eller elastomerdetaljer ur sina formar. Utan släppmedel skulle detaljerna fastna i formarna och i värsta fall inte bara förstöras utan även förstöra formen med stora kostnader och potentiella produktionsstörningar som följd.

Våra semipermanenta släppmedel för plaster, elastomerer och kompositer utgör alternativ till traditionella släppmedel som t.ex. vax eller PTFE. Dessa släppmedel ger till skillnad från traditionella produkter ingen eller endast obetydlig materialtransfer och innehåller ingen fri silikon. Detta gör att man i många fall exempelvis kan lackera eller limma på släppta ytor utan föregående förbehandling eller rengöring.

Våra semipermanenta släppmedel appliceras snabbare än traditionella system (vissa kan t.o.m. sprayappliceras) och ger betydligt fler släpp per applicering. Dessa faktorer resulterar i en betydligt lägre arbetskostnad jämfört med traditionella produkter och metoder. Vissa kunder har reducerat sina kostnader med upp till 90 procent.

Användningsområden för semipermanenta släppmedel:

• Marin industri: Tillverkning av skrov i glasfiberarmerad plast eller kompositer samt av detaljer över och under däck.
• Fordonsindustri: Tillverkning av elastomer och kompositdetaljer.
• Vindkraft: Tillverkning av bl.a. rotorblad.
• Aerospace: Tillverkning av kompositdetaljer till bl.a. Boeing 787 Dreamliner och Airbus A380.

Det finns många användningsområden för dessa medel, inte minst för formgjutning av skrov till båtar. Kontakta oss så hjälper vi er att hitta rätt produkt för era behov.