Gjutmassor för tillverkning av prototyper, formverktyg, formar och modeller

Vid tillverkning av prototyper tillverkas ofta detaljerna i ett gjutbart material som till utseende och kvalitet skall efterlikna det material som kommer att användas i den färdiga produktionsdetaljen i ett senare skede. Anledningen till detta förfaringssätt är naturligtvis att undvika de stora kostnader som är förknippade med framtagning av ”riktiga” produktionsverktyg. För detta ändamål används ofta silikoner för tillverkning av en flexibel form och en polyuretan för att tillverka själva detaljen.

Vid t.ex. vakuumformning av plast tillverkas ofta verktyget i ett hårt och slitstarkt polyuretanmaterial som ett billigare alternativ till metallverktyg. Formen som verktyget gjuts i kan vara tillverkad i t.ex. silikon.

flera olika typer av gjutmassor