Värmeledande lim, ingjutningsmassor och tätningsmedel

Silikonpolymerer och elastomerer har vissa specifika fysikaliska egenskaper.
Dessa egenskaper kan förbättras ytterligare genom att använda fyllmedel och kemiska tillsatser för att ge ytterligare funktioner när de behövs, inklusive värmeledningsförmåga.

Typer av silikoner för värmeledning

Silikonpolymerer kan formuleras till en mångfald olika material som förutom förmågan att överföra värme, även har några ytterligare egenskaper som är till nytta för konstruktören. Vi kan producera några grundläggande typer av värmeledande silikonmaterial:
• Vidhäftande tätningsmedel
• Produkter för inkapsling och ingjutning
• Icke-härdande system
• Spaltfyllande produkter

värmeledande produkter från gleitmo

Värmeledande produkter

Namn Användningsområden Färg Temperaturom. °C Visk. blandad, mPa.s Arbetstid, min Värmeledning, W/m
AS1420 Värmeledande inkapsling grå -50 / +260 43000 - 1,38
AS1421 Rekommenderas för ingjutning av elektroniska komponenter där goda värmeledningsegenskaper är ett krav. Härdsystemet är helt neutralt och ger inte korrosion på elektroder och andra metalldelar. grå -50 / +210 140000 - 2,10
AS1802 Värmeledande limning och tätning på bl.a koppar grå -50 / +220 350000 4 2,30
AS1803 Värmeledande limning och tätning på bl.a koppar vit -50 / +220 350000 4 1,55
SG500 Lämplig som värmeledningspasta för många applikationer inom elektronikindustrin. vit -50 till +150 - - 0,77 (W/mk)