Vattenbaserade universalrengörare

I vår produktmix finns vattenburna rengöringsmedel av sur, neutral och alkalisk typ. De kan användas genom sköljning eller sprutning och är i många fall anpassade för ångstråletvättar, högtryckstvättar och ultraljudstvättar.
vattenbaserade rengörare

Vattenbaserade universalrengörare

Namn Användningsområde pH
Rivolta BNL 848 Lågskummande neutral rengörare. Avlägsnar på ett effektivt sätt fettrester, hartsrester, sot och andra föroreningar från känsliga material som t.ex. aluminium, zink & zinkbelagda komponenter, gjutet gods, stål, lackerade delar, gummi och betong. neutral