Rengörare för elektriska komponenter och installationer

Våt rengöring av elektrisk utrustning bygger på en reningsprocess med kolvätebaserade rengöringsmedel. Rengöringen kan utföras med spänningen urkopplad eller med spänningen inkopplad.

Genom att använda vätskeformiga rengörare rengörs ytan försiktigt. I denna reningsprocess finns två grundläggande krav:

1. Systemets funktionalitet skall säkerställs genom systematiskt underhåll.
2. Lagar och förordningar gällande industriell säkerhet skall följas.

Grundregeln är att systemet skall vara urkopplat och spänningsfritt innan och under rengöring. Rengöring under spänning skall ske endast i undantagsfall.

Vad skall man tänka på?

Analys av rengöringsarbetet
Gå igenom arbetet i förväg för rätt tidsplanering, produktval, personal etc.

Säkerhet
Rengöringen får endast utföras av specialutbildade behörig elektriker.

Vilka fördelar har den här typen av rengöring?

Idag är den främsta uppgiften för underhåll att hålla systemen funktionella och tillgängliga. Våt rengöring av elektriska komponenter erbjuder ett säkert sätt att undvika fel och brister och därmed minska kostnaderna.

rengörare för elektriska komponenter och installationer

Rengörare för elektriska komponenter och installationer

Namn Användningsområden Densitet Flampunkt Evaporationstal Dielektrisk hållfasthet
Rivolta SLX 500 Högeffektiv rengörare för alla elektriska applikationer, delar och utrustning. Speciellt effektiv eftersom den kan användas under spänning. - saknas Evaporationstal 100 000 Volt/cm
Rivolta SLX 1000 Rengörare för elektroteknik, elektromekanik, mät– och kontrollteknik, telekommunikation, radio– och TV-teknik, medicinsk utrustning etc. För rengöring av syrgasarmaturer. 1,5 ingen 1 50 000 V/cm
Rivolta SLX Super För snabb och effektiv rengöring av alla elektriska applikationer, delar och utrustning som t.ex. generatorer, transformatorer, likriktare, elektriska motorer, elektriska brytare, isolatorer, kontaktskenor och annan utrustning. 0,762 >+61 100 24000 (V/cm)
Rivolta SLX Top Produkten används för rengöring av alla typer av elektriska installationer och utrustningar: generatorer, transformatorer, elektriska motorer, elektriska brytare/kontakter, elektrisk utrustning för fordon, isolatorer, kontaktskenor, potentiometrar, tidreläer, filter i luftkonditioneringssystem och mycket mer. 0,771 >+61°C 60 100 000 V/cm
Rivolta OCX För effektiv borttagning av nedbrytningsprodukter på elektriska kontakter. Avlägsnar på ett säkert sätt oxid– och sulfidlager, förhartsade oljerester, fettrester och metallspån. Ej aggressiv mot vanliga lacker, plast eller gummi. 0,8 >65°C - -