Rengörare för borttagning av polymera material

Vår samarbetspartner MMCC i Frankrike har under många års tid utvecklat alternativ till traditionella rengöringsmedel. Arbetet har varit inriktat på att få fram produkter som är säkra för både arbetsmiljö och yttre miljö. I programmet finns ersättningsprodukter för bland annat xylen, MEK, ketoner, acetater, aromater och klorerade lösningsmedel.
rengörare för borttagning av polymera material

Rengörare för borttagning av polymera material

Namn Användningsområden Densitet Flampunkt Evaporationstal
Rivolta SNC 101 Rivolta SNC 101 och Rivolta SNC 202 är biologiskt nedbrytbara rengöringsmedel som utvecklats speci-ellt för att ta bort polymer och rester av lim från me-talliska ytor. - >100 -
Rivolta SRK Rengöring av metallformar. Löser upp polyuretan, polyakrylat, polyamid, polystyren m.m. 1,01 >65 -
Rivolta SRK spray Rengöring av metallformar. Löser upp polyuretan, polyakrylat, polyamid, polystyren m.m. 1,01 >65 -