Övriga rengörare

I sortimentet som vi kan ta fram finns produkter för effektiv borttagning av till exempel oxid– och sulfidlager, förhartsade oljerester, vaxer, fettrester och metallspån. Produkterna är i största möjliga mån baserade på rena råmaterial som varken är giftiga eller cancerframkallande och är dessutom fria från halogenerade kolväten. Använda på rätt sätt utgör produkterna ingen risk för användarens hälsa eller för miljön. Produkterna kan användas i många typer av rengöringsprocesser, som nedsänkning i tvättbad, pensling och sprayning. I många fall kan produkterna appliceras utan någon demontering av utrustningen. Vi har själva varit med och utvecklat exempelvis Gleitmo HMP cleaner, som är en produkt i den här kategorin.

Övriga Rengörare

Namn Användningsområden
Carbaflo 790 Flampunktssänkning i konventionella lösningsmedel. Spädning av PFPE-fett. Rengörning & avfettning.
gleitmo HMP Cleaner Produkten är främst avsedd att avlägsna gleitmo 605 men fungerar även på övriga HMP-filmer.