Kolvätebaserade universalrengörare

Våra kolvätebaserade rengörare är helt fria från aromater och bensen. I sortimentet finns även luktreducerade varianter som är bra då ventilationen inte är tillfredsställande. För livsmedelsproducerande enheter finns NSF-registrerade produkter som även är lämpliga för personal som utvecklat överkänslighet mot traditionella kolväterengörare.

Vi har även varianter utan mätbar flampunkt för applikationer där brandfarliga produkter inte kan användas.

kolvätebaserade universalrengörare

Kolvätebaserade universalrengörare

Namn Användningsområden Densitet g/ml Flampunkt °C Evaporationstal
Metablanc Metablanc har visat sig särskilt lämplig vid rengörning av ytor som skall beläggas med fett, olja, glidlack eller låsningsvätskor. 0,77 ca 13°C -
Rivolta MTX 60 Rivolta MTX produkter är mycket effektiva rengöringsmedel som är baserade på syntetiska ämnen med hög renhet. Denna produktsammansättning möjliggör en säker borttag-ning av fett, vaxer, oljor, tjära och andra föroreningar. Våra produkter uppvisar en snabb upp till en långsam avdunst-ning utan rester . 0,76 61°C -
Rivolta MTX 100 Rivolta MTX produkter är mycket effektiva rengöringsmedel som är baserade på syntetiska ämnen med hög renhet. Denna produktsammansättning möjliggör en säker borttag-ning av fett, vaxer, oljor, tjära och andra föroreningar. Våra produkter uppvisar en snabb upp till en långsam avdunst-ning utan rester . 0,76 61°C -
Rivolta MTX 160 Rivolta MTX produkter är mycket effektiva rengöringsmedel som är baserade på syntetiska ämnen med hög renhet. Denna produktsammansättning möjliggör en säker borttag-ning av fett, vaxer, oljor, tjära och andra föroreningar. Våra produkter uppvisar en snabb upp till en långsam avdunst-ning utan rester . 0,77 65°C -
Rivolta MTX 60 Forte Ger en snabb avdunstning utan rester. Den är därför lämp-lig för rengöringsprocesser där de rengjorda detaljerna måste hanteras omedelbart efter rengöring. 0,76 61°C -
Rivolta MTX 60 Forte spray Ger en snabb avdunstning utan rester. Den är därför lämp-lig för rengöringsprocesser där de rengjorda detaljerna måste hanteras omedelbart efter rengöring. 0,76 61°C -
Rivolta MTX Non Voc Forte Avdunstar mycket långsamt, utan några rester. På grund av sin produktsammansättning omfattas den inte av VOC-direktivet och erbjuder fördelar som, inga VOC problem, inga emmisionskrav på utsläpp och inga problem med hantering av lösningsmedel. 0,81 90°C -