Formrengörare för alla typer av formar och processer

Vi kan ta fram effektiva rengöringsmedel för formar. Innan beläggning med semipermanenta släppmedel är det extra viktigt med en formyta som är fri från tidigare släppmedel och smuts.

Vi har formrengörare för formar inom plast-, komposit- och elastomersegmenten. Produkterna är vanligtvis vatten- eller lösningsmedelsbaserade. Användningsområden är att rengöra nya formar, avlägsna beläggningar under löpande produktion samt att göra totalrenoveringar av formar som varit i produktion under längre tid.

Beroende på vilken bransch vi arbetar med används även ofta komplement till rengöraren. Detta kan för kompositindustrin vara slipning vid en totalrenovering eller, för elastomerindustrin, ultraljudsbad.

Ett av de viktigaste stegen i produktion med formar – oavsett om det handlar om komposit-, plast- eller gummidetaljer – är rengöring av formen. I nya formar är det innan beläggning helt kritiskt att formen är ren. Detta för att uppnå en kemisk bindning mellan form och släppmedel och på så sätt få en bra och uthållig släppfilm. Under löpande produktion är skötseln av formen det som begränsar hur länge formen kan användas, samt hur länge man kan köra utan återapplicering.

Kontakta oss så berättar vi mer.

formgengörare för alla formar och processer

Rengörare för komposit, Tabell:

Armerad glasfiber

Namn Användningsområden Kommentar Bärare Appliceringstemp. °C Härdtid min/°C
Marbocote MOULD CLEANER Blandning av organiska lösningsmedel avsedda att ta bort smuts, fett och andra föroreningar från formytor. Mångsidig, kan användas på alla formytor. lösningsmedel - -
Rivolta SFR spray Rivolta SFR är en speciell formrengörare och används för att rengöra formar och verktyg till form-sprutningsmaskiner, filmextruderingslinjer, spinnerier och extruderingsanläggningar. Fri från CMR ämnen - - -