Bionedbrytbara, miljöanpassade rengörare

I de fall då rengöringsmedlet riskerar att hamna i naturen har vi miljöanpassade och snabbt biologiskt nedbrytbara alternativ. I den här kategorin finns både vattenbaserade och emulgerbara produkter.
miljöanpassade rengöringsmedel

Bionedbrytbara, miljöanpassade rengörare

Namn Användningsområde pH
CTP M ECO CTP M ECO är ett miljöanpassat, biologiskt nedbrytbart, universellt rengörningsmedel som är mycket effektivt på att avlägsna fettrester. alkalisk
Rivolta BFC Universell biologiskt nedbrytbart rengöringsskum för
rengöring och avfettning av vattenresistenta ytor från
lättare oljiga och feta föroreningar, sot och damm,
nikotin, fingeravtryck och mycket annat.
svagt alkalisk
Rivolta BWR 180 Rivolta BWR 180 används inom hela industrin, på
verkstäder och inom många olika applikationssområden.
alkalisk
Rivolta BWR 210 Tar bort alla typer av fett, olja, sot och andra föroreningar från metall, glas, plast, lackerade ytor etc. Kan användas upp till +100°C genom sköljning eller sprutning och är avsedd för ångstråletvättar, högtryckstvättar och ultraljudstvättar. svagt alkalisk
Rivolta BRX 501 Tar bort alla typer av fett, olja, sot och andra föroreningar från metall, glas, plast, lackerade ytor etc. kan användas upp till +100°C genom sköljning eller sprutning och är avsedd för ångstråletvättar och högtryckstvättar. Produkten är inte lämplig för rengöring av zink och zinkbelagda ytor. Vid rengöring av aluminium skall koncentrationen inte överstiga 5%. alkalisk
Rivolta BRX 659 Extremt biologiskt nedbrytbar. Avlägsnar svåra föroreningar som oljerester, fett, sot,
abrasionsrester från gummi, plaster, golv och lackerade
ytor.
alkalisk