Vi tar fram den rengörare ni behöver

Vi har tillgång till ett stort antal olika typer av rengöringsmedel för många olika användningsområden och produkter från främst Bremer & Leguil. 

Rengörare för elektriska komponenter och installationer bygger på en reningsprocess med kolvätebaserade rengöringsmedel. Rengöringen kan utföras med spänningen urkopplad eller med spänningen inkopplad. Grundregeln är att systemet skall vara urkopplat och spänningsfritt innan och under rengöring. Rengöring under spänning skall ske endast i undantagsfall. Idag är den främsta uppgiften för underhåll att hålla systemen funktionella och tillgängliga. Våt rengöring av elektriska komponenter erbjuder ett säkert sätt att undvika fel och brister och därmed minska kostnaderna.

Rengörare för borttagning av polymera material. Vi har miljöanpassade alternativ alternativ till traditionella rengöringsmedel. I programmet finns ersättningsprodukter för bland annat xylen, MEK, ketoner, acetater, aromater och klorerade lösningsmedel.

Effektiva rengöringsmedel för formar är nödvändiga innan beläggning med semipermanenta släppmedel. Vi har formrengörare för formar inom plast-, komposit- och elastomersegmenten. Produkterna är vanligtvis vatten- eller lösningsmedelsbaserade.

Våra kolvätebaserade rengörare är helt fria från aromater och bensen. I sortimentet finns även luktreducerade varianter som är bra då ventilationen inte är tillfredsställande. För livsmedelsproducerande enheter finns NSF-registrerade produkter som även är lämpliga för personal som utvecklat överkänslighet mot traditionella kolväterengörare. Vi har även varianter utan mätbar flampunkt för applikationer där brandfarliga produkter inte kan användas.

Bionedbrytbara, miljöanpassade rengörare finns för de applikationer då rengöringsmedlet riskerar att hamna i naturen. I den här kategorin finns både vattenbaserade och emulgerbara produkter.

Vattenbaserade universalrengörare av sur, neutral och alkalisk typ finns i vårt program. De kan användas genom sköljning eller sprutning och är i många fall anpassade för ångstråletvättar, högtryckstvättar och ultraljudstvättar.

Vi kan alltid ta fram nya produkter som passar era behov och förbättrar er produktion. Kontakta oss.

rengöringsmedel för flera olika material