Undvik produktionsstopp med snabb reparation

Det är ofta mer ekonomiskt att laga än att köpa nytt. En snabb reparation kan dessutom göra det möjligt att undvika produktionsstopp som orsakats av ett maskinhaveri. Vi hjälper er att välja rätt reaktivt kemiskt reparationsmaterial, som metallfyllda epoxymaterial och PUR-produkter, för att er produktion ska kunna löpa utan avbrott och dyra nyinvesteringar.

Metallfyllda epoxymaterial kan användas för hållfasta reparationer av exempelvis maskinfundament och pumphus. Efter härdning kan materialet sedan maskinbearbetas till rätt mått. PUR-produkter kan användas för reparationer av transportband, slitageskyddade beläggningar på vibrationstransportörer och mycket mer.

Reaktiva kemiska reparationsmaterial kan även användas för att lägga igen motorblock i aluminium och till exempel tryckutsatta gjutgodsdelar i maskinfundament. Kemiska reparationsmaterial kan också vara reaktiva gummimaterial som efter blandning och härdning ger mer eller mindre mjuka flexibla slitskikt som kan användas i applikationer där ökad resistens mot exempelvis abrasiv nötning krävs, som störtrännor och vibratorer.

Kontakta oss så berättar vi mer.

kemiska reparationsmaterial för quick fixes