UV-härdande lim, UV-lampor och utrustning

UV-härdande lim

UV-härdande lim är enkomponents, lösningsmedelsfria och främst rumstemperaturhärdande system. Dessa produkter härdar snabbt genom exponering för UV-ljus. Generellt fungerar systemet på följande sätt. Det flytande limmet, kallat monomer, är fyllt med fotoinitiatorer. När dessa initiatorer aktiveras av ljus förvandlas de till så kallade radikaler
och polymeriseringen startar. Basen i de flesta UV-lim är akryl eller epoxi.

UV-ljuset som används kan vara av UVA-typ eller UVB-typ. Ur miljö- och hälsosynpunkt är UVA att föredra framför UVB. De flesta UV-lim fungerar bäst i våglängdsområdet 200-500 nm. Filter kan användas för att absorbera de våglängder som inte behövs eller önskas. Av denna anledning är det mycket viktigt att arbeta med anpassade och korrekt justerade maskiner.

Traditionella UV-lampor

När det gäller traditionella UV-lampor särskiljs mellan Järndopad lampa (F-lampa), Galliumdopad lampa (G-lampa) och Kvicksilverdopad lampa (H-lampa).

LED-teknologi

LED-teknikens våglängdsområdet är mycket mer fokuserat än hos de vanliga lamporna. Cyberbond har beslutat att arbeta med våglängden 395. En anledning är att detta tillåter ljuset att penetrera även UV-ljusabsorberande delar.

Fördelarna med LED-tekniken är följande:

 • Extra lång livslängd på lampan
 • Att stänga av och sätta på lampan påverkar inte livslängden negativt
 • Ger angivet UV-ljus direkt vid start
 • Ljuset genererar inte värme eller ozon/ luftjonisering
 • Minimal strömförbrukning
 • Mycket liten storlek, men extremt kraftfull prestanda
 • LED-lampor avger enbart kallt ljus och genererar inte värme. Därför är de lämpliga för användning på temperaturkänsliga delar.

Limningsprocessen

Förutom typ av lampa och ljusintensitet, påverkas polymeriseringsprocessen av:

 • Avstånd från lampan till limmet
 • Limskiktets tjocklek
 • Belysningstid
 • Detaljernas transparens
 • Detaljernas förmåga att absorbera UV-ljuset
 • Lampans ålder

Olika användningsområden är möjliga: Limning, låsning, fixering, tätning, ingjutning och inkapsling, beläggning och märkning.

Valet av lim beror på vad som behövs. Några frågor som måste ställas är:

 • Skall limmet penetrera eller ska det stanna där det appliceras?
 • Är det optiska intrycket viktigt?
 • Är det nödvändigt att få en helt färglös och transparent produkt?
 • Önskas en limbeläggning eller märkning?
 • Är produktionsprocessen snabb och kräver ett snabbt system eller passar ett långsammare system bättre?
 • Är det nödvändigt att ytan blir klibbfri?
 • Skall limbeläggningen vara hård eller mer flexibel?
 • Krävs medicinska godkännanden? etc.
UV-lim för snabb härdning

UV-Lim

Namn Användningsområden Visk. cP Anv.temp.,°C Hårdhet Shore D Dragskjuvhållf., N/mm² ASTM D 1002
Cyberbond U 303 För limning av plast mot plast i medicintekniska applikationer. 1100-2500tx (mPa.s) -30 till +120 76 -
Cyberbond U 305 För limning av plast mot plast och plast mot metall i medicintekniska applikationer. 600-950 (mPa.S) -30 till +120 52 -
Cyberbond U 306 För limning av glas i medicintekniska applikationer. 8000-15000tx (mPa.s) -30 till +120 89 -
Cyberbond U 3050 Kapillär funktion för limning av glas mot glas och glas mot metall. 70-90 (mPa.s) -30 till +120 76 -
Cyberbond U 3150 Flexibel version för limning av plast, glas och glas mot metall. 100-300 (mPa.s) -30 till+120 76 -
Cyberbond U 3200 För limning av plast, glas och metall mot glas. 650-900 (mPa.s) -30till +120 82 -
Cyberbond U 3250 För limning av plast och plast mot glas. 600-800 (mPa.s) -30 till +120 57 -
Cyberbond U 3300 För limning av plast, glas och metall
mot glas.
En
920-2500 (mPa.s) -30 till +120 81 -
Cyberbond U 3345 För limning av glas mot glas och glas mot metall. 1500-2000 (mPa.s) -30 till +120 64 -
Cyberbond U 3351 För limning av glas mot glas och glas mot metall. 350-600 (mPa.s) -30 till +120 76 -
Cyberbond U 3550 För fixering av wire/stållinor. 10000-15000tx (mPa.s) -20 till +110 76 -
Cyberbond U 3600 För limning av plast, glas och metall mot glas. 10000-15000tx (mPa.s) -30 till +120 76 -