Smältlim, snabba och arbetsmiljöanpassade

Smältlim är termoplastiska blir därmed spröda vid låga temperaturer och mjuka vid högre temperaturer. På grund av den termoplastiska karaktären hos detta lim, kommer hållfastheten hos ett smältlim att variera med både storleken och frekvensen hos belastningen samt med olika temperaturer.

Smältlim  –  Olika kemiska system:

EVA-baserade smältlim (etylenvinylacetat) är de vanligaste på marknaden. De är lämpliga för många olika typer av ytor som t.ex. kartong, mjukt trä, vissa plaster, lättmetaller, keramer och textilier.

Etylenakrylatbaserade smältlim har bättre vidhäftning till många svårlimmade material än EVA.

Polyamidbaserade smältlim i applikationer där limmet skall klara av höga och låga temperaturer. Polyamidbaserade smältlim är mer kemikalieresistenta än EVA-baserade lim och används ofta inom elektronik- och fordonsindustrin.

Polyesterbaserade smältlim liknar polyamiderna men har bättre fuktresistens.

Polyolefinbaserade smältlim (Polypropylen, Polyetylen, Polybuten) har låg ytenergi och väter många svårlimmade material bra.

Polyuretanbaserade smältlim (TPU eller PUR) ger hög hållfasthet och goda låg (TPU)- respektive högtemperaturegenskaper (PUR).

Arbetsmiljöanpassade smältlim

Smältlim

Namn Applikationsområden Temperatur beständighet Mjukningspunkt°C Viskositet vid+175°C Öppentid
Spraytec 420 Limning av skummade förpackningsmaterial, bubbelfilm, vakuumfomade detaljer, möbelstoppningar, bomullsbelagd vinyl och många andra material. -13 / +90°C +105 4500 cps (+180°C) upp till 3 min
Spraytec 430 Smältlim för sprayapplicering med mycket lång öppentid. Lämpligt för limning av skummade förpackningsmaterial, plaster och wellpapp. -14 / +80°C +105 4000 cps (+180°C) 6 min
Tecbond LM 44 Snabbhärdande lim även för kartonglimning eller andra typer av papper, spånplattor, trä och vissa plaster. max +75°C +100 1000 cps kort
Tecbond 1X Papper, kartong, trä. -20 / +75°C +90-95 3500 (12mm stav) 1600 cps (43mm kuts) medium
Tecbond 14 Papper och kartong. -10 / +85°C +113 2000 cps kort
Tecbond 23 För montering med utmärkta limningsegenskaper och hög hållfasthet, lämplig för många monteringsapplikationer där både höga och låga temperaturer förekommer. -20 /+65°C +88 5000cps (+180°C) lång
Tecbond 213 För trä, textil, keramer, läder och vissa plaster. max +70°C +78 7400 cps 45 sek
Tecbond 214 Universal. Porösa material. -30 / +75°C +86 9500 cps medium
Tecbond 232 Transparent universal. För porösa ytor pga hög viskositet. -30 / +75°C +86 9500 cps medium
Tecbond 240 Färglös. Trä, keramer, lättmetaller, PVC, ABS och akryler. -30 / +75°C +84 5500 cps lång
Tecbond 248 Färglöst smältlim som ger exceptionellt god
vidhäftning till många svårlimmade material.
-30/+75°C +90 7000cPs lång
Tecbond 260 Universal högprestanda. För glas mot lättmetall och metaller mot ABS. Även för många andra plaster, keramer, aluminium, glasfiber, papper och kartong. -12 / +87°C +87 1950 cps medium
Tecbond 261 En mycket mångsidig produkt som ger
stryktåliga varaktiga limningar på ett brett spektrum av
substrat.
-20/+75°C +85 2400cPs lång
Tecbond 263 Särskilt utvecklat för att limma polypropen. Detta unika smältlim ger utmärkt värmebeständighet och goda prestanda vid låga temperaturer. max 105°C +150 10000cPs medium
Tecbond 267 För polyolefiner som polypropen och polyeten. -30 / +110°C +150 3000 cps lång
Tecbond 342 Avsett för snabb limning av höghållfasta
kartongmaterial samt för limning av kabelmontering
vid elektriska installationsarbeten.
+75°C +100 ca. 7000 cps mycket kort
Tecbond 1942 Montering lim för trä och många plaster som nylon, ABS, och hård PVC. -10 /+80°C +90 5500cps medium/lång
Tecbond 4741 För universell tryckkänslig limning. Limmet är mycket aggressivt och förblir permanent klibbigt, det är lämpligt för de flesta pappers- och plastmaterial. max 80°C +80 500cPs permanent
Tecbond 7718 Avsett för ingjutning och inkapsling. +135°C +160 ca. 960 cps kort
Tecbond 7784 Produkten passar för montering, träarbeten och förpackningsarbeten som kräver resistens mot både låga och höga temperaturer. -60 / +105°C +135 6000 cps (+190°C) medium
Tecbond 7785 Högtemperatur- och kemiskt resistent universallim.
Flexibelt polyamidlim. Det ger mycket god kemisk resistens.
-60 /+105°C +155 5500cPs medium