Smältlim, snabba och arbetsmiljöanpassade

Smältlim är termoplastiska blir därmed spröda vid låga temperaturer och mjuka vid högre temperaturer. På grund av den termoplastiska karaktären hos detta lim, kommer hållfastheten hos ett smältlim att variera med både storleken och frekvensen hos belastningen samt med olika temperaturer.

Smältlim  –  Olika kemiska system:

EVA-baserade smältlim (etylenvinylacetat) är de vanligaste på marknaden. De är lämpliga för många olika typer av ytor som t.ex. kartong, mjukt trä, vissa plaster, lättmetaller, keramer och textilier.

Etylenakrylatbaserade smältlim har bättre vidhäftning till många svårlimmade material än EVA.

Polyamidbaserade smältlim i applikationer där limmet skall klara av höga och låga temperaturer. Polyamidbaserade smältlim är mer kemikalieresistenta än EVA-baserade lim och används ofta inom elektronik- och fordonsindustrin.

Polyesterbaserade smältlim liknar polyamiderna men har bättre fuktresistens.

Polyolefinbaserade smältlim (Polypropylen, Polyetylen, Polybuten) har låg ytenergi och väter många svårlimmade material bra.

Polyuretanbaserade smältlim (TPU eller PUR) ger hög hållfasthet och goda låg (TPU)- respektive högtemperaturegenskaper (PUR).

Arbetsmiljöanpassade smältlim

Smältlim

NamnApplikationsområdenTemperatur beständighetMjukningspunkt°CViskositet vid+175°CÖppentid
Spraytec 420Limning av skummade förpackningsmaterial, bubbelfilm, vakuumfomade detaljer, möbelstoppningar, bomullsbelagd vinyl och många andra material.-13 / +90°C+1054500 cps (+180°C)upp till 3 min
Spraytec 430Smältlim för sprayapplicering med mycket lång öppentid. Lämpligt för limning av skummade förpackningsmaterial, plaster och wellpapp.-14 / +80°C+1054000 cps (+180°C)6 min
Tecbond LM 44Snabbhärdande lim även för kartonglimning eller andra typer av papper, spånplattor, trä och vissa plaster.max +75°C+1001000 cpskort
Tecbond 1XPapper, kartong, trä.-20 / +75°C+90-953500 (12mm stav) 1600 cps (43mm kuts)medium
Tecbond 14Papper och kartong.-10 / +85°C+1132000 cpskort
Tecbond 23För montering med utmärkta limningsegenskaper och hög hållfasthet, lämplig för många monteringsapplikationer där både höga och låga temperaturer förekommer.-20 /+65°C+885000cps (+180°C)lång
Tecbond 213För trä, textil, keramer, läder och vissa plaster.max +70°C+787400 cps45 sek
Tecbond 214Universal. Porösa material.-30 / +75°C+869500 cpsmedium
Tecbond 232Transparent universal. För porösa ytor pga hög viskositet.-30 / +75°C+869500 cpsmedium
Tecbond 240Färglös. Trä, keramer, lättmetaller, PVC, ABS och akryler.-30 / +75°C+845500 cpslång
Tecbond 248Färglöst smältlim som ger exceptionellt god
vidhäftning till många svårlimmade material.
-30/+75°C+907000cPslång
Tecbond 260Universal högprestanda. För glas mot lättmetall och metaller mot ABS. Även för många andra plaster, keramer, aluminium, glasfiber, papper och kartong.-12 / +87°C+871950 cpsmedium
Tecbond 261En mycket mångsidig produkt som ger
stryktåliga varaktiga limningar på ett brett spektrum av
substrat.
-20/+75°C+852400cPslång
Tecbond 263Särskilt utvecklat för att limma polypropen. Detta unika smältlim ger utmärkt värmebeständighet och goda prestanda vid låga temperaturer.max 105°C+15010000cPsmedium
Tecbond 267För polyolefiner som polypropen och polyeten.-30 / +110°C+1503000 cpslång
Tecbond 342Avsett för snabb limning av höghållfasta
kartongmaterial samt för limning av kabelmontering
vid elektriska installationsarbeten.
+75°C+100ca. 7000 cpsmycket kort
Tecbond 1942Montering lim för trä och många plaster som nylon, ABS, och hård PVC.-10 /+80°C+905500cpsmedium/lång
Tecbond 4741För universell tryckkänslig limning. Limmet är mycket aggressivt och förblir permanent klibbigt, det är lämpligt för de flesta pappers- och plastmaterial.max 80°C+80500cPspermanent
Tecbond 7718Avsett för ingjutning och inkapsling.+135°C+160ca. 960 cpskort
Tecbond 7784Produkten passar för montering, träarbeten och förpackningsarbeten som kräver resistens mot både låga och höga temperaturer.-60 / +105°C+1356000 cps (+190°C)medium
Tecbond 7785Högtemperatur- och kemiskt resistent universallim.
Flexibelt polyamidlim. Det ger mycket god kemisk resistens.
-60 /+105°C+1555500cPsmedium