Silikonlim – ett värmebeständigt lim för belastade fogar

Silikonelastomerer har generellt dessa allmänna fysikaliska egenskaper:

 • Brett temperaturområde -115 till 300 º C
 • Utmärkta elektriska egenskaper
 • Flexibilitet
 • UV-beständighet
 • God kemikaliebeständighet
 • Motståndskraftig mot fukt och vatten
 • Ingen eller låg toxicitet

Silikonlim/tätningsmedel baseras på två grundläggande kemiska sammansättningar:

Kondensationshärdande system

Använder fukt i atmosfären för att aktivera härdningsprocessen som äger rum vid rumstemperatur. Dessa silikonlim/tätningsmedel kallas vanligtvis RTV-silikoner, vilket betyder Room Temperature Vulcanising. Dessa levereras normalt som enkomponentssystem, även om de kan formuleras också som 2-komponentsprodukter för speciella applikationer.

Additionshärdande system

Kräver värme för att initiera härdningsprocessen. Dessa system kan levereras antingen som en- eller tvåkomponents system.

RTV silikonbaserade lim och tätningsmedel

Denna typ av silikonkemi är den mest använda vid tillverkning av silikonlim och silikontätningsmedel. Den använder atmosfärens fukt för att reagera med kemiska tvärbindningsmedel, vilket möjliggör bildandet av en silikonelastomer. De benämns normalt utifrån den lilla mängd kemisk biprodukt som produceras under reaktionen. De vanligaste systemen är:

 • acetoxy
 • oxim
 • alkoxy eller metoxy
 • aceton

Alla dessa alternativa härdningsmekanismer bildar ett elastiskt och relativt hårt silikongummi även om vissa av de slutliga fysiska egenskaperna hos dessa gummin kommer att vara väsentligt annorlunda. De kemiska biprodukterna som påverkar produktens lämplighet för olika applikationer kommer också att påverka hur limmet skall hanteras ur hälso- och säkerhetshänseende.

silikonlim för termiskt belastade fogar

Silikonlim

Namn Användningsområden Anv.temp. °C Hårdhet Shore A Visk Dragbrotts- gräns,% Dragskjuvhållf., N/mm² DIN 53504
AS1745G Speciellt utvecklad för att möta kraven enligt MIL-A-46146B. Den har exceptionella fysiska egenskaper och är kompatibel med många känsliga material. -62 / +316 35 Shore A - 830 7,75
AS1745T Speciellt utvecklad för att möta de fysiska, kemiska och temperaturmässiga kraven enligt MIL-A-46146B. Den har exceptionella fysiska egenskaper och är kompatibel med många känsliga material. -62 / +200 35 Shore A - 775 6,9
Novasil S 49 För elastisk limning och tätning av fotovoltaiska moduler
och solfångare.
-40 / +180 18-50 Shore A pastös - -


Silikon (enkomponents) härdar med hjälp av luftens fuktighet från ytan och inåt med en hastighet om ca 3mm per dygn.
Tvåkomponents system härdar betydligt snabbare liksom enkomponents värmehärdande system.

Silikonsmitta betyder att silikonmolekyler hamnat på ytor som i ett senare skede skall lackeras varpå lacken inte längre väter ytan på ett korrekt sätt eller på elektriska kontaktytor där silikonmolekylen under påverkan av ljusbågar kan omvandlas till elektriskt isolerande ämnen som får kontakten att sluta fungera. Silikonsmitta kan ske både genom direkt kontakt och genom att korta/lätta silikonmolekyler kontaminerar nämnda applikationer via luften. Härdar produkt medför ingen risk.

Normalt +180-200°C men det finns även kvaliteter som är beständiga upp till +300°C.