Silikonlim för termisk belastade fogar

Silikonelastomerer har generellt dessa allmänna fysikaliska egenskaper:

 • Brett temperaturområde -115 till 300 º C
 • Utmärkta elektriska egenskaper
 • Flexibilitet
 • UV-beständighet
 • God kemikaliebeständighet
 • Motståndskraftig mot fukt och vatten
 • Ingen eller låg toxicitet

Silikonlim/tätningsmedel baseras på två grundläggande kemiska sammansättningar:

Kondensationshärdande system

Använder fukt i atmosfären för att aktivera härdningsprocessen som äger rum vid rumstemperatur. Dessa silikonlim/tätningsmedel kallas vanligtvis RTV-silikoner, vilket betyder Room Temperature Vulcanising. Dessa levereras normalt som enkomponentssystem, även om de kan formuleras också som 2-komponentsprodukter för speciella applikationer.

Additionshärdande system

Kräver värme för att initiera härdningsprocessen. Dessa system kan levereras antingen som en- eller tvåkomponents system.

RTV silikonbaserade lim och tätningsmedel

Denna typ av silikonkemi är den mest använda vid tillverkning av silikonlim och silikontätningsmedel. Den använder atmosfärens fukt för att reagera med kemiska tvärbindningsmedel, vilket möjliggör bildandet av en silikonelastomer. De benämns normalt utifrån den lilla mängd kemisk biprodukt som produceras under reaktionen. De vanligaste systemen är:

 • acetoxy
 • oxim
 • alkoxy eller metoxy
 • aceton

Alla dessa alternativa härdningsmekanismer bildar ett elastiskt och relativt hårt silikongummi även om vissa av de slutliga fysiska egenskaperna hos dessa gummin kommer att vara väsentligt annorlunda. De kemiska biprodukterna som påverkar produktens lämplighet för olika applikationer kommer också att påverka hur limmet skall hanteras ur hälso- och säkerhetshänseende.

silikonlim för termiskt belastade fogar

Silikonlim

Namn Användningsområden Anv.temp. °C Hårdhet Shore D Visk Dragbrotts- gräns,% Dragskjuvhållf., N/mm² DIN 53504
AS 1406 AS1406 är en grå, enkomponents, additionshärdande
och trögflytande silikon. Produkten härdar vid uppvärmning
till >+100°C till en hård silikonelastomer.
-60 / +250 72 Shore A 100 000mPa.s - -
AS 1502 Uppfyller krav enligt FDA för användning i livsmedelsapplikationer. -50 / +300 52 Shore A - 205 3
AS1504 Passar för många olika tekniska
applikationer, allt från produktionsapplikationer till
snabba underhållsarbeten och reparationer.
-50 / +300 35 Shore A - 410 2,50
AS 1622 För applikationer som kräver bra vidhäftning samt goda fysiska och icke-korrosiva egenskaper. -50 / +275 24 Shore A 23500 (mPa.s) 390 1,90
AS1700 För användning med känslig elektronisk utrustning. -50 / +200 30 Shore A - 545 2,43
AS1701 För användning med känslig elektronisk utrustning. -50 / +220 52 Shore A - 200 2,35
AS1723 Montering av elektrisk och elektronisk utrustning. Tätning av korrosionskänsliga detaljer. Tunn inkapsling av små kretskort och kontaktdon. -50 / +200 28 Shore A 72000(mPa.s) 216 -
AS1726 Speciellt utvecklad för att motsvara kraven på korrosionsskydd enligt MIL-A-46146B. Produkten är snabbhärdande, har extremt lågt volatilt innehåll, har ett UV-pigment samt är neutral mot många känsliga material. -62 / +200 36 Shore A 3100 (mPa.s) 141 1,52
AS1740 Speciellt utvecklad för att möta kraven enligt MIL-A-46146B. Den har exceptionella fysiska egenskaper och är kompatibel med många käns-liga material. -62 / +200 27 Shore A 40000(mPa.s) 400 2,50
AS1745G Speciellt utvecklad för att möta kraven enligt MIL-A-46146B. Den har exceptionella fysiska egenskaper och är kompatibel med många känsliga material. -62 / +316 35 Shore A - 830 7,75
AS1745T Speciellt utvecklad för att möta de fysiska, kemiska och temperaturmässiga kraven enligt MIL-A-46146B. Den har exceptionella fysiska egenskaper och är kompatibel med många känsliga material. -62 / +200 35 Shore A - 775 6,9
AS1820 Uppvisar mycket god vidhäftning på många olika ma-terial även utan primer. -50 / +220 23 Shore A 30000(mPa.s) 330 1,10
AS1821 Uppvisar mycket god vidhäftning på många olika material även utan primer. -50 / +220 27 Shore A 20000(mPa.s) 200 0,85
Novasil S 802 För elastisk limning och tätning av elektriska komponenter, akrylglas och polykarbonat -40 / +150 30 Shore A pastös 600 1,4
Silcoset 151 Passar allt från produktionsapplikationer till snabba underhållsarbeten och reparationer. -60 / +300 43 Shore A 210000 180 2,93
Silcoset 153 Passar allt från produktionsapplikationer till snabba underhållsarbeten och reparationer. -60 / +250 39 Shore A tixotrop 280 2,32
Silcoset 158 Passar allt från produktionsapplikationer till snabba underhållsarbeten och reparationer. -60 / +300 38 Shore A tixotrop 290 2,30