Primers och Rengörare

Här tar vi upp de produkter i vårt sortiment som normalt används för att kemiskt förbereda ytor för limning eller tätning. Andra eller kompletterande sätt kan vara mekaniska metoder som slipning eller blästring, kemisk etsning, plasma, flamning etc.

Rengörare används för att få bort feta eller lösa rester och i vissa fall även oxider från ytorna som skall sammanfogas. Detta är av yttersta vikt i de allra flesta fall. Smutsiga ytor ger opålitliga limfogar.

Primers kan i vissa fall även agera rengörare men generellt har de en annan funktion, att skapa en kemisk brygga mellan lim och de ytor som skall sammanfogas. En förbehandling med primer är i många fall helt nödvändig för att skapa förutsättningar för en god vidhäftning. Många ytor kan dock sammanfogas utan primer, men ytorna måste då vara ordentligt rengjorda och avfettade.

Kontakta oss för detaljerad info.

primers för förberedning av ytor

Primers & Rengöring

Namn Användningsområden
Conloc Cleaner 901 Rengörare för metaller, glas, keramer och gummi.
Cyberbond 9056 Produkten möjliggör limning av opolära material som polyetylen (PE), polypropylen (PP), polyoxymetylen (POM), silikoner och termoplastiska elastomerer (TPE) med cyanoakrylatlim.
Cyberbond 9060 Cyberbond 9060 löser upp och tar bort cyanoakrylatlim. Cyberbond 9060 är kemiskt en organisk ester. Till skillnad från traditionella lösningsmedel har Cyberbond 9060 en mycket hög flampunkt (+123°C).
Cyberbond 9090 Cyberbond 9090 ökar polymeriseringshastigheten hos cyanoakrylatlim.
Cyberbond 9191 Cyberbond 9191 ökar polymeriseringshastigheten hos anaeroba lim och tätningsmedel. Användningen av Cyberbond 9191 krävs i följande sammanhang: I miljöer med negativ påverkan (kallt, torr luft), Vid stora spalter, Vid limning av passiva material (ersätter inte Cyberbond Primer 9056).
Otto Primer 1216 Silikon primer för bättre vidhäftning mot olika typer av material
Plexus PC120 Plexus PC120 är avsedd för förbehandling av rosttröga stål och aluminiumytor innan limning med Plexus MMA-limmer. Plexus PC120 rengör samt etsar och fungerar som en barriär mot korrosion och underlättar limmets vidhäftning.
Rivolta ACS 3 Rivolta ACS är särskilt lämplig för pålitlig rengöring/avfettning av metallytor där kvarvarande rester är oönskade, t.ex. innan en limningsprocess och även för avlägsnande av limrester. Produkten avlägsnar dessutom tätningsmaterial som ofta används på flänsytor och andra kontaktytor. Rivolta ACS 3 utmärker sig med en mycket bra förmåga att lösa fet, oljig och hartsartad smuts samt rester av lim och tätningsmedel från blanka metallytor.
Rivolta SKE Limborttagare. Ej hälsoskadlig och fri från CMR ämnen.
Silcoset Primer Silcoset Primer är en komplex lösningsmedelsbaserad lösning av en silikonhartsbaserad primer. Silcoset Primer rekommenderas för förbättrad vidhäftning till de flesta metaller, glas, plaster och kompositer.