Primers och rengöring

Primers är generellt avsedda för att förbereda ytor för limning eller tätning. Många ytor kan sammanfogas utan primer, men ytorna bör då vara rena och avfettade.

Kontakta oss för detaljerad info.

primers för förberedning av ytor

Primers & Rengöring

Namn Användningsområden
Conloc Cleaner 901 Rengörare för metaller, glas, keramer och gummi.
Cyberbond 9056 Produkten möjliggör limning av opolära material som polyetylen (PE), polypropylen (PP), polyoxymetylen (POM), silikoner och termoplastiska elastomerer (TPE) med cyanoakrylatlim.
Cyberbond 9060 Cyberbond 9060 löser upp och tar bort cyanoakry-latlim. Cyberbond 9060 är kemiskt en organisk ester. Till skillnad från traditionella lösningsmedel har Cy-berbond 9060 en mycket hög flampunkt (+123°C).
Cyberbond 9090 Cyberbond 9090 ökar polymeriseringshastigheten hos cyanoakrylatlim.
Cyberbond 9191 Cyberbond 9191 ökar polymeriseringshastigheten hos anaeroba lim och tätningsmedel. Användningen av Cyberbond 9191 krävs i följande sammanhang: I miljöer med negativ påverkan (kallt, torr luft), Vid stora spalter, Vid limning av passiva material (ersätter inte Cy-berbond Primer 9056).
Otto Primer 1216 Silikon primer för bättre vidhäftning mot olika typer av material
Plexus PC120 Plexus PC120 är avsedd för förbehandling av rosttröga stål och aluminiumytor innan limning med Plexus MMA-limmer. Plexus PC120 rengör samt etsar och fungerar som en barriär mot korrosion och underlättar limmets vidhäftning.
Rivolta ACS 3 Rivolta ACS är särskilt lämplig för pålitlig rengöring/avfettning av metallytor där kvarvarande rester är oönska-de, t.ex. innan en limningsprocess och även för avlägsnan-de av limrester. Produkten avlägsnar dessutom tätnings-material som ofta används på flänsytor och andra kontakt-ytor. Rivolta ACS 3 utmärker sig med en mycket bra för-måga att lösa fet, oljig och hartsartad smuts samt rester av lim och tätningsmedel från blanka metallytor.
Rivolta SKE Limborttagare. Ej hälsoskadlig och fri från CMR ämnen.
Silcoset Primer Silcoset Primer är en komplex lösningsmedelsbaserad lösning av en silikonhartsbaserad primer. Silcoset Primer rekommenderas för förbättrad vidhäftning till de flesta metaller, glas, plaster och kompositer.