Polyuretanlim, för flexibel hållfasthet

Polyuretanlim. Även kallade PUR-lim eller PU-lim, finns främst i två huvudgrupper: Enkomponents- och tvåkomponentsprodukter. Några egenskaper sticker ut när det gäller polyuretanbaserade lim jämfört med många andra typer:

• PUR-lim ger limfogar som är flexibla och som samtidigt kan ge hög hållfasthet. Detta är stora fördelar vid vibrationer och chocklaster.
• PUR-lim är oftast enkla att övermåla med olika typer av färg vilket är en fördel inom byggnadsindustrin.
• PUR-lim har mycket god abrasionsresistens och rivhållfasthet.
• PUR-lim är oftast kostnadseffektiva jämfört med de tekniska alternativ som finns på marknaden.

Enkomponents polyuretanlim

Enkomponents polyuretanlim (PUR-lim/PU-lim) tillverkas genom att reagera en isocyanat med en polyol. Enkomponents lim baserade på polyuretan (PU-lim/PUR-lim) härdar/vulkaniserar med hjälp av luftens fuktighet och används främst som kombinerade lim och tätningsmedel.

Vid reaktion med luftens fuktighet bildar PU-lim en högkvalitativ och permanent limmande tätningsmassa. 1K polyuretanlim är främst kända för sin flexibilitet och elasticitet i kombination med hög hållfasthet, vilket ger dem utmärkt motståndskraft mot vibrationer, slag och låga temperaturer. De är därför perfekt avpassade exempelvis för karosseriarbeten. Det är ett av få elastiska lim som kan övermålas. Till skillnad från många silikoner orsakar polyuretaner ingen korrosion på ferritiska metaller och påverkar inte heller lackeringsprocesser negativt.

En 1K polyuretan är förpolymeriserad vilket bl.a. innebär att risken att exponeras för fria isocyanatmonomerer i praktiken är lägre än vid användning av 2K-produkter. Hur olika produkter klassificeras varierar, bl.a. beroende av halten fria isocyanatmonomerer.

Typiska användningsområden (exempel)

• För limning/tätning av karosserier och kompositkonstruktioner.
• För limning av fönster- och dörrkonstruktioner, laminat- och isolerskivor och natursten.
• Limning/tätning i marina applikationer

Tvåkomponents polyuretanlim

Tvåkomponents polyuretanlim (PUR-lim/PU-lim) består av en polyol (bas) och en isocyanat (härdare) samt additiv. Den huvudsakliga funktionsskillnaden mellan 1K och 2K polyuretaner är att 2K-systemen inte härdar med hjälp av luftens fuktighet utan de härdar direkt vid kontakt mellan bas och härdare. Detta gör att man med 2K systemen kan få betydligt snabbare härdning och man kan även härda tjocka skikt samt i applikationer där tillgången till luft (och därmed dess vatteninnehåll) är begränsad.
2K polyuretanlim är främst kända för sin flexibilitet och elasticitet i kombination med hög hållfasthet, vilket ger dem utmärkt motståndskraft mot vibrationer, slag och låga temperaturer. Genom att variera typen av polyol respektive isocyanat kan man få mjuka flexibla limmer eller mer hårda och styva typer.
Den isocyanatbaserade härdaren är i varierande grad hälsoskadlig och man bör därför tillse att man i möjligaste mån använder de mindre skadliga versionerna och att korrekt skyddsåtgärder vidtas innan arbete med polyuretanlim påbörjas. TDI-baserad härdare bör undvikas helt av hälsoskäl medan MDI, HDI, IPDI m.fl. är mindre riskfyllda att arbeta med.

Typiska egenskaper

• Ger flexibla fogar
• Bra vibrations- och slagtålighet
• Hög rivhållfasthet
• Snabb härdning
• Härdar i tjocka skikt och i spalter utan lufttillgång.

Arbetsmiljöproblem relaterade till polyuretanlim

Den isocyanatbaserade härdaren är i varierande grad potentiellt hälsoskadlig, främst vid inandning, och man bör därför tillse att man i möjligaste mån använder de mindre skadliga versionerna och att korrekt skyddsåtgärder vidtas innan arbete med polyuretanlim påbörjas. Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om Kemiska Arbetsmiljörisker AFS 2014:43 gäller för denna typ av produkter.

Polyuretanlim

NamnAnvändningsområdenViskositetÖppentid i min.Fixeringstid i min.Förlängning % (ISO 527:1993)Skjuvhållf. MPa (ISO 527:1993)
Adekit A 210 (H6210)För limning av karosserier, metallstrukturer (racingfordon, flygapplikationer) samt kompositkonstruktioner.550060-776
Adekit A 220Limning av delar i stora serier, sammanfogning av material med olika egenskaper, limning och reparation av kompositdetaljer.600 Pa.s16-958
Adekit A 230 (H6230)Limning av komposit- och metalldelar. Snabbhärdande lim med utmärkt resistens mot dynamiska laster, vibrationer m.m.pastös6-8303014
Adekit A 251För limning av flexibla delar och för reparationer (elastomerer, polyuretanskum, gummi m.m.).-8-3007
Adekit A 252Flexibla fogar, karosseridetaljer, limning av glas mot termoplaster.tixotrop8-3007
Adekit A 257Limning av delar i stora serier, limning av karosselement
(spoiler, baklucka etc) tillverkade av komposit (SMC, RTM,
BMC,) eller termoplastmaterial (ABS, PP, PC/PET, ASA etc).
pastös4,5-5,5-350-
Adekit A 280Sammanfogning av; delar i stora serier, delar av olika material, karosseridelar som t.ex. spoilers & stötfångare. Utmärkt vid dynamiska belastningar och i kemsikt aggresiva miljöer.600 Pa.s10-8510
Adekit A 290Sammanfogning av; delar i stora serier, delar av olika material, karosseridelar som t.ex. spoilers & stötfångare. Utmärkt vid dynamiska belastningar och i kemsikt aggresiva miljöer.600 Pa.s3-9013
Egoflex 401Tätning av expansionsfogar och andra fogar, både inomhus och utomhus. Betong, gips, tegel, trä, metaller och PVC. Använd inte för glasarbeten.pasta90---
Egoflex 421Tätning av rörliga fogar, både inomhus och utomhus i betong, gips, tegel, trä, metaller och PVC. Använd inte för glasarbeten.pasta60---
polyuretanlim för flexibel hållfasthet