Polyuretanlim, för flexibel hållfasthet

Polyuretanlim finns främst i två huvudgrupper: Enkomponents- och tvåkomponentsprodukter.

Arbetsmiljöproblem relaterade till polyuretanlim

Den isocyanatbaserade härdaren är i varierande grad potentiellt hälsoskadlig, främst vid inandning, och man bör därför tillse att man i möjligaste mån använder de mindre skadliga versionerna och att korrekt skyddsåtgärder vidtas innan arbete med polyuretanlim påbörjas. Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om Kemiska Arbetsmiljörisker AFS 2014:43 gäller för denna typ av produkter.

Enkomponents polyuretanlim

Enkomponents lim baserade på polyuretan härdar/vulkaniserar med hjälp av luftens fuktighet och används främst som kombinerade lim och tätningsmedel.

När det gäller enkomponents PUR-lim/tätningsmedel är vi återförsäljare av tyska EGO Dichtstoffwerkes 1K polyuretanbaserade lim, som under senare år har utvecklats i samarbete med några stora europeiska tillverkare av bland annat trailerskåp, kyltransporttrailers, konverterade skåpbilar och husbilar. EGO’s enkomponents polyuretaner går under produktnamnet EGOFLEX. Vid reaktion med luftens fuktighet bildas en högkvalitativ och permanent limmande tätningsmassa, perfekt avpassad exempelvis för karosseriarbeten. Det är ett av få elastiska lim som kan övermålas. Till skillnad från många silikoner orsakar polyuretaner ingen korrosion på ferritiska metaller och påverkar inte heller lackeringsprocesser negativt.

Tvåkomponents polyuretanlim

Tvåkomponents lim baserade på polyuretan härdar genom blandning av bas (polyol) och härdare (isocyanat). Dessa ger betydligt högre hållfasthet och snabbare härdning än enkomponentstyperna. Tvåkomponents PUR-lim används främst som flexibla eller semiflexibla strukturlimmer i applikationer där vibrations- och slaghållfasthet är viktigt.

När det gäller tvåkomponents PUR-lim representerar vi tysk-franska Sika Automotive, som är välkända för sin expertis inom polyuretanområdet, och har utvecklat ett brett urval av lim på polyuretanbas som täcker in alla tänkbara krav på limfogar, från de allra enklaste applikationer till de mest komplexa.

Dessa lim är mest kända för sin flexibilitet och elasticitet, vilket ger dem utmärkt resistens mot vibrationer, slag och låga temperaturer.

polyuretanlim för felxibel hållfasthet