MMA-lim

Modifierade 2-komponents metakrylatlim (MMA-lim) är avancerade lim för dagens avancerade plaster, kompositer och metaller. MMA-lim från vår leverantör ITW Plexus är speciellt formulerade för att ge tillförlitliga limfogar på ett brett spektra av material, inklusive många av dagens mest avancerade och svårlimmade plaster. Plexus lim kan normalt användas utan föregående slipning eller annan förbehandling. Detta minskar dels behovet av avfettningsmedel, dels reducerar det produktionstiden markant.

Plexus MMA fungerar inte på alla typer av plaster-/plastkombinationer men det är alltid smart att titta på dessa MMA-produkter när man skall limma plast.

Snabb härdning i rumstemperatur eliminerar behovet av värmehärdning och möjliggör snabbare och billigare hantering. Efter härdning bildar Plexus MMA-lim en höghållfast limfog med mycket bra skjuv-, riv- och slaghållfasthet – även vid temperaturer ned till -50ºC. Plexus MMA-lim kan också malas ned och återvinnas med många av dagens moderna termoplaster utan negativ inverkan på det återvunna materialet.

Vårt program innehåller både 1:1-system och 10:1-system. Samtliga produkter finns att köpa i bulkvolym eller i patronsystem. Till samtliga patronsystem finns manuella eller pneumatiska appliceringspistoler. Vi kan även hjälpa till med doseringsutrustningar.

Metakrylatlim finns med öppentider från 4-40 minuter, fixeringstider från 12-90 minuter och brottförlängning från 5-175%. Skjuvhållfasthet på >20 N/mm2 kan erhållas med vissa typer.

bildel limmad med mma-lim

MMA-lim (modifierade 2-komponents metakrylatlim)

NamnAnvändningsområdenViskositetÖppentid i min.Fixeringstid i min.Skjuvhållf. N/mm² (ASTM D1002)Spaltfyllnad (mm)
Plexus MA300Termoplaster - Kompositer - Aluminium - Rost-fritt - Gelcoatslätt gel4-612-1520,5-241-4
Plexus MA310Termoplaster - Kompositer - Aluminium - Rost-frittgel15-1830-3520,5-241-4
Plexus MA320Termoplaster - Kompositer - Gelcoatsgel8-1225-3010,3-13,71-8
Plexus MA3940Termoplaster - Kompositer - Aluminium - Rost-fritt - Gelcoatsgel12-1525-3010,3-13,71-4
Plexus MA420Termoplaster - Kompositer - Aluminium - Rost-fritt stål - Stål - Gelcoatsgel4-615-1812-15,51-8
Plexus MA422Termoplaster - Kompositer - Gelcoatsgel17-2435-4010,3-12,41-10
Plexus MA425Termoplaster - Kompositer - Gelcoatsgel30-3580-9010,3-12,41-10
Plexus MA550Termoplaster - Kompositer - Gelcoatsgel40-4570-758,9-12,42-10
Plexus MA3940LH EUTermoplaster - avancerade fordonskomponenter - kompositer - ABS - akryler - glasfiber - polykarbonat - PVC - gelcoats - styren - polyestergel4-58-109,5-11,01-4
Plexus MA830Termoplaster - Kompositer - Aluminium - Stål - Rostfritt stål - Gelcoatsgel4-615-1815,8-19,31-12