MMA-lim

Modifierade 2-komponents metakrylatlim (MMA-lim) är avancerade lim för dagens avancerade plaster, kompositer och metaller. MMA-lim från vår leverantör ITW Plexus är speciellt formulerade för att ge tillförlitliga limfogar på ett brett spektra av material, inklusive många av dagens mest avancerade och svårlimmade plaster. Plexus lim kan normalt användas utan föregående slipning eller annan förbehandling. Detta minskar dels behovet av avfettningsmedel, dels reducerar det produktionstiden markant.

Plexus MMA fungerar inte på alla typer av plaster-/plastkombinationer men det är alltid smart att titta på dessa MMA-produkter när man skall limma plast.

Snabb härdning i rumstemperatur eliminerar behovet av värmehärdning och möjliggör snabbare och billigare hantering. Efter härdning bildar Plexus MMA-lim en höghållfast limfog med mycket bra skjuv-, riv- och slaghållfasthet – även vid temperaturer ned till -50ºC. Plexus MMA-lim kan också malas ned och återvinnas med många av dagens moderna termoplaster utan negativ inverkan på det återvunna materialet.

Vårt program innehåller både 1:1-system och 10:1-system. Samtliga produkter finns att köpa i bulkvolym eller i patronsystem. Till samtliga patronsystem finns manuella eller pneumatiska appliceringspistoler. Vi kan även hjälpa till med doseringsutrustningar.

Metakrylatlim finns med öppentider från 4-40 minuter, fixeringstider från 12-90 minuter och brottförlängning från 5-175%. Skjuvhållfasthet på >20 N/mm2 kan erhållas med vissa typer.

bildel limmad med mma-lim

MMA-lim (modifierade 2-komponents metakrylatlim)

Namn Användningsområden Viskositet Öppentid i min. Fixeringstid i min. Skjuvhållf. N/mm² (ASTM D1002) Spaltfyllnad (mm)
Plexus MA300 Termoplaster - Kompositer - Aluminium - Rost-fritt - Gelcoats lätt gel 4-6 12-15 20,5-24 1-4
Plexus MA310 Termoplaster - Kompositer - Aluminium - Rost-fritt gel 15-18 30-35 20,5-24 1-4
Plexus MA320 Termoplaster - Kompositer - Gelcoats gel 8-12 25-30 10,3-13,7 1-8
Plexus MA3940 Termoplaster - Kompositer - Aluminium - Rost-fritt - Gelcoats gel 12-15 25-30 10,3-13,7 1-4
Plexus MA420 Termoplaster - Kompositer - Aluminium - Rost-fritt stål - Stål - Gelcoats gel 4-6 15-18 12-15,5 1-8
Plexus MA422 Termoplaster - Kompositer - Gelcoats gel 17-24 35-40 10,3-12,4 1-10
Plexus MA425 Termoplaster - Kompositer - Gelcoats gel 30-35 80-90 10,3-12,4 1-10
Plexus MA550 Termoplaster - Kompositer - Gelcoats gel 40-45 70-75 8,9-12,4 2-10
Plexus MA3940LH EU Termoplaster - avancerade fordonskomponenter - kompositer - ABS - akryler - glasfiber - polykarbonat - PVC - gelcoats - styren - polyester gel 4-5 8-10 9,5-11,0 1-4
Plexus MA830 Termoplaster - Kompositer - Aluminium - Stål - Rostfritt stål - Gelcoats gel 4-6 15-18 15,8-19,3 1-12