Gänglåsning

Cyberbond´s anaeroba lim och gänglåsningar är enkomponents och lösningsmedelsfria. Dessa produkter är relativt unika på grund av deras olika hållfasthetsegenskaper och kan sorteras in i grupper av låg, medium och höghållfasta produkter, vilket gör valet av rätt gänglåsning enkelt. Produkter avsedda för gänglåsning härdar vid rumstemperatur med hjälp av kontakt med metall och frånvaro av luft. Olika typer av metaller ger olika hållfasthet och fixeringstider. Generellt används Cyberbond’s anaeroba lim och låsvätskor för att låsa och täta gängor, axlar, lager, dubbar, flänsar etc. Det finns även anaeroba produkter för gängtätning och flänstätning.

Cyberbond T-Serien – Låsvätskor & Gänglåsning för skruvförband

Cyberbond låser gängan och bibehåller det applicerade åtdragningsmomentet, vilket förhindrar att gängan glappar upp. Samtidigt fyller Cyberbond hålrummen i gängorna, tätar dem och motverkar korrosion. Om gängorna måste demonteras skall en medelstark grad eller svagare användas.

Cyberbond R-Serien – Låsning av axlar, bussningar och lager

Cyberbond låser varaktigt och tillförlitligt axlar bussningar och lager. I allmänhet är det inte nödvändigt att enkelt kunna demontera dessa förband. Därför motsvarar de höghållfasta typerna i Cyberbond “R”-serien kraven i dessa typer av applikationer. När Cyberbond används fås en jämn lastfördelning över hela förbandet, vilket innebär att det lättare kan ta upp dynamiska och statiska laster.

Anaeroba lim

Anaeroba gänglåsningar och bussningslåsningar har utvecklats för att maximera effektiviteten och minimera behovet av underhåll av maskiner i din verksamhet. Anaeroba bussnings- och gänglåsningar härdar på metallsubstrat vid frånvaro av syre och ger fogar mellan metall och metall som är resistenta mot stötar och vibrationer. Cyberbond har ett omfattande produktsortiment och ett stort utbud av anaeroba lim.

Fördelar med Cyberbond anaeroblim:

  • Produkter med prestanda för att möta behoven hos de flesta gänglåsnings- och bussningslåsningsapplikationer som finns inom industrin.
  • Unik kemi som vanligtvis eliminerar behovet av primning på inaktiva metaller.
  • Utvecklings- och tillverkningsresurser för att säkerställa konsistenta och kostnadseffektiva resultat.
  • Ett team i världsklass bestående av försäljnings-, service- och tekniska specialister för att hjälpa dig att göra rätt lim val.
gänglåsning med olika styrkor

Anaeroba limmer Låsningsvätskor

Namn Användningsområden Färg Visk. MPa.s Lossbrytningsmoment (Nm) Kvarvarande moment (Nm)
Cyberbond TT 44 Anaerob gänglåsning med goda spaltfyllningsegenskaper. Appliceras med en speciell doserare. Detta ger en ren och exakt applicering. blå 20000-30000 tx 13-22 -
Cyberbond TT 62 Anaerob gänglåsning med goda spaltfyllningsegenskaper. Appliceras med en speciell doserare. Detta ger en ren och exakt applicering. röd 15000-25000 tx 20-35 -
Cyberbond TT 69 4 olika applikationer med 1 produkt. CB TT69 låser och tätar gängor, låser lager och bussningar samt tätar flänsytor. grön 4000 - 8000 20-40 -
Cyberbond RH 98 För låsning av dynamiskt belastade komponenter. För höga temperaturer. grön 2200-3400 tx 28-48 -
Cyberbond RH 99 Anaerobt lim. För dynamiskt belastade komponenter som axlar, lager i växellådor etc. grön 1600-2000 22-38 -
Cyberbond TM 11 Anaerobt lim för precisionsskruvar. Enkel att demontera. violett 250-500tx (mPa.s) 4-12 -
Cyberbond TM 44 Anaerobt lim. För universell mutterlåsning. Demonterbar med vanliga verktyg. blå 600-1200tx (mPa.s) 10-20 -
Cyberbond RM 82 Anaeroblim för gängor och cylindriska detaljer som lager, bussningar, axlar etc. Efterapplicering möjlig. Bra på mässing. grön 400-700 tx 21-33 -
Cyberbond RM 88 Anaeroblim för gängor och cylindriska detaljer som t.ex. lager, bussningar m.m. grön 400-800 25-43 -
Cyberbond TM 66 Anaerobt lim. För permanent låsning av skruvar, bussningar etc. grön 500-800 (mPa.s) 20-30 -
Cyberbond RL 65 Anaerobt lim. För gängor och cylindriska låsningar. Möjlig att efterapplicera. Mycket låg viskositet och god penetra-tionsförmåga. grön 8-15 12-24 -
Cyberbond RL 67 Anaerobt lim. För gängor och cylindriska låsningar som la-ger, bussningar etc. Möjlig att efterapplicera. Mycket låg viskositet och god penetrationsförmåga. grön 60-150 25-43 -
Cyberbond SM 40 Anaerobt lim. För hydrauliska och pneumatiska applikationer och fingängor. brun 200-400 tx 14-22 -
Cyberbond SM 77 Anaerobt lim. För dynamiskt belastade lager, axlar etc. Ger även tätningsegenskaper. grön 1300-2100 tx 26-45 -
Cyberbond TH 62 Anaerobt lim. För permanent låsning av skruvar, bussningar etc. Fyller stora spalter. röd 1000-2000 17-28 -
ThreeBond 1305 Anaerobt lim och tätningsmedel baserat på en reaktiv akrylmonomer. Låsning och tätning av gängade förband och axlar/bussningar. grön 600 30-35 (M10 x P1.5) 25-35 (M10 x P1.5)
ThreeBond 1324 Anaerobt lim och tätning — Medelstark. Snabb fixering. Hög hållfasthet. Utmärkt kemikalieresistens. Låsning och tätning av gängade förband och axlar/bussningar. röd/transp. 600 22 (M10 x P1,5, stål) 30