Epoxylim, konstruktionslim för höghållfasta fogar

Epoxylim är härdplaster producerade genom en reaktion mellan en bas (oftast epiklorhydrin och bisfenol A) samt en härdare (oftast aminer).
Epoxylim, som har använts för strukturell limning under mycket lång tid, rekommenderas för sin höga mekaniska hållfasthet, sin goda kemiska resistens och goda värmebeständighet, låga krympning och för att de inte ger några VOC-utsläpp. Epoxylim går att formulera på många olika sätt för att ge specifika egenskaper som t.ex. bättre åldrings- och fuktbeständighet, bättre UV-stabilitet, högre Tg, högre temperaturresistens, bättre flexibilitet etc.

Ett 2-komponents epoxybaserat strukturlim består huvudsakligen av epoxyharts, härdare, additiv och fyllmedel. Det finns även 1-komponents epoxylim där bas och härdare blandats redan från början och där endast värme behöver tillsättas för att katalysera härdprocessen. Man kan även få epoxylim som härdar med hjälp av belysning med ultraviolett ljus.
Under polymeriseringen utvecklas värme (exoterm) som hos alla reaktiva system. Denna måste i många fall beaktas (vid stora skikttjocklekar) för att inte ge negativa konsekvenser.
Epoxylim kan framkalla allergi vid hudkontakt eller vid inandning av epoxydamm. Se separat säkerhetsdatablad för mer information innan arbete med epoxylim påbörjas.

Ytor/material som går att limma med epoxilim (exempel)

Epoxilim kan användas på många olika material som metaller, kompositer, glas, betong och trä, även om de kanske är mest kända som höghållfasta metallim.

Typiska användningsområden (exempel)

• För limning av komposit– och metallstrukturer, bilkarosser och flygapplikationer.
• För inbäddning och förankring av metallstänger på ihåliga eller massiva support, limning av dekorativa detaljer, inklädningar, kakel, tegel, prefabricerade betongelement, och förstärkningar.
• För limning av paneler: honeycomb, aluminiumplåt, stålplåt, kompositmaterial, trä, termoplaster, skum, etc.
• För universell limning, reparationer och underhåll.

epoxylim för strukturell limning

Epoxylim

NamnAnvändningsområdeFärgArbetstemperatur °CDraghållfasthet MPa (ISO 527:1993)ViskositetÖppentid (min)
Adekit A 130För inbäddning och förankring av metallstänger på ihåliga eller massiva support, limning av dekorativa detaljer, inklädningar, kakel, tegel, prefabricerade betongelement, och förstärkningar.bärnsten-40 / +604545 000 mPas10
Adekit A 140-1Limning av metall och kompositer.beige/svart-40 / +13030950 Pa.s40
Adekit A 145Sammanfogning av stora ytor där lång öppentid är önskvärd.ljus bärnsten-40 / +802430 000 mPs85
Adekit A 170För limning av metaller och kompositer, lång öppentid.ljusgrå-40 / +100401600 Pa.s30
Adekit H9011För limning av de flesta vanliga material. Lämplig för de flesta industriella applikationerljusgul-40 / +1203030-50 Pa.s100
Adekit H9952För limning av paneler: honeycomb, aluminiumplåt, rostfri stålplåt, kompositmaterial, trä, termoplaster, skum, etc.svart-40 / +1504290 Pa.S120
Adekit HP 317/F2För limning av helikopterpropellrar, kompositer, aluminium och stålkonstruktioner.grön-304000 mPas105
Devcon 1-min epoxygelIdealisk för reparationer av möbler, smycken, porslin,
modellbyggen m.m. Ger extremt snabb härdning vid
limning på metaller.
bärnsten-40 / +93-tixotrop<1
Devcon 2-ton clear epoxyLimning och inkapsling av elektroniska komponenter.
Tätningar mot fuktighet. Limning av keramik,
metaller, betong och trä.
klar-40 / +93-4000-6000 cPs8-12
Devcon 5-min epoxyFör snabb limning metall/metall och för reparationer.
Ingjutning av elektroniska komponenter. Tätning mot
damm, smuts och förorening. Devcon 5-min epoxy
lämpar sig inte för doppning.
klar-40 / +93-8000-10000 cPs3-6
H 8973Speciellt avsett för limning av bearbetningsbara block av
typen LAB 973 och LAB 975 NEW mot varandra.
blå--pastös60
Procol 2Epoxylim för limning av Prolab 65.ljusbrun----
Threebond 2285Dngjutning, fixering och tätning av elektriska och
elektroniska komponenter. Limning av magneter
beige-40 / +180-140 Pa.S-