Epoxylim, konstruktionslim för höghållfasta fogar

Epoxylim är härdplaster producerade genom en reaktion mellan en bas (oftast epiklorhydrin och bisfenol A) samt en härdare (oftast aminer).
Epoxylim, som har använts för strukturell limning under mycket lång tid, rekommenderas för sin höga mekaniska hållfasthet, sin goda kemiska resistens och goda värmebeständighet, låga krympning och för att de inte ger några VOC-utsläpp. Epoxylim går att formulera på många olika sätt för att ge specifika egenskaper som t.ex. bättre åldrings- och fuktbeständighet, bättre UV-stabilitet, högre Tg, högre temperaturresistens, bättre flexibilitet etc.

Ett 2-komponents epoxybaserat strukturlim består huvudsakligen av epoxyharts, härdare, additiv och fyllmedel. Det finns även 1-komponents epoxylim där bas och härdare blandats redan från början och där endast värme behöver tillsättas för att katalysera härdprocessen. Man kan även få epoxylim som härdar med hjälp av belysning med ultraviolett ljus.
Under polymeriseringen utvecklas värme (exoterm) som hos alla reaktiva system. Denna måste i många fall beaktas (vid stora skikttjocklekar) för att inte ge negativa konsekvenser.
Epoxylim kan framkalla allergi vid hudkontakt eller vid inandning av epoxydamm. Se separat säkerhetsdatablad för mer information innan arbete med epoxylim påbörjas.

Ytor/material som går att limma med epoxilim (exempel)

Epoxilim kan användas på många olika material som metaller, kompositer, glas, betong och trä, även om de kanske är mest kända som höghållfasta metallim.

Typiska användningsområden (exempel)

• För limning av komposit– och metallstrukturer, bilkarosser och flygapplikationer.
• För inbäddning och förankring av metallstänger på ihåliga eller massiva support, limning av dekorativa detaljer, inklädningar, kakel, tegel, prefabricerade betongelement, och förstärkningar.
• För limning av paneler: honeycomb, aluminiumplåt, stålplåt, kompositmaterial, trä, termoplaster, skum, etc.
• För universell limning, reparationer och underhåll.

epoxylim för strukturell limning

Epoxylim

Namn Användningsområde Färg Arbetstemperatur °C Draghållfasthet MPa (ISO 527:1993) Viskositet Öppentid (min)
Adekit A 130 För inbäddning och förankring av metallstänger på ihåliga eller massiva support, limning av dekorativa detaljer, inklädningar, kakel, tegel, prefabricerade betongelement, och förstärkningar. bärnsten -40 / +60 45 45 000 mPas 10
Adekit A 140-1 Limning av metall och kompositer. beige/svart -40 / +130 30 950 Pa.s 40
Adekit A 145 Sammanfogning av stora ytor där lång öppentid är önskvärd. ljus bärnsten -40 / +80 24 30 000 mPs 85
Adekit A 170 För limning av metaller och kompositer, lång öppentid. ljusgrå -40 / +100 40 1600 Pa.s 30
Adekit H9011 För limning av de flesta vanliga material. Lämplig för de flesta industriella applikationer ljusgul -40 / +120 30 30-50 Pa.s 100
Adekit H9952 För limning av paneler: honeycomb, aluminiumplåt, rostfri stålplåt, kompositmaterial, trä, termoplaster, skum, etc. svart -40 / +150 42 90 Pa.S 120
Adekit HP 317/F2 För limning av helikopterpropellrar, kompositer, aluminium och stålkonstruktioner. grön - 30 4000 mPas 105
Devcon 1-min epoxygel Idealisk för reparationer av möbler, smycken, porslin,
modellbyggen m.m. Ger extremt snabb härdning vid
limning på metaller.
bärnsten -40 / +93 - tixotrop <1
Devcon 2-ton clear epoxy Limning och inkapsling av elektroniska komponenter.
Tätningar mot fuktighet. Limning av keramik,
metaller, betong och trä.
klar -40 / +93 - 4000-6000 cPs 8-12
Devcon 5-min epoxy För snabb limning metall/metall och för reparationer.
Ingjutning av elektroniska komponenter. Tätning mot
damm, smuts och förorening. Devcon 5-min epoxy
lämpar sig inte för doppning.
klar -40 / +93 - 8000-10000 cPs 3-6
H 8973 Speciellt avsett för limning av bearbetningsbara block av
typen LAB 973 och LAB 975 NEW mot varandra.
blå - - pastös 60
Procol 2 Epoxylim för limning av Prolab 65. ljusbrun - - - -
Threebond 2285D ngjutning, fixering och tätning av elektriska och
elektroniska komponenter. Limning av magneter
beige -40 / +180 - 140 Pa.S -