Cyanoakrylatlim (snabblim eller CA-lim) för snabb limning

Cyanoakrylatlim är även kända som CA-lim, superlim eller snabblim och på grund av deras utomordentliga egenskaper – enkomponents, lösningsmedelsfria, mycket snabbhärdande – uppfyller de fortfarande användarnas behov. Cyberbond utvecklar
sina cyanoakrylatbaserade snabblim kontinuerligt för att garantera bästa resultat för industriella
användare. Detta innebär att moderna cyanoakrylatlim inte bara är utvecklade för specifika applikationer, utan att även andra parametrar, som t.ex. hållbarhet har förbättrats. Detaljer limmade med Cyberbonds snabblim ger användaren tillförlitlig mekanisk hållfasthet, goda generella hållfasthetsegenskaper på de flesta icke porösa material, tillräcklig temperaturresistens, förbättrad elasticitet, god åldrings- och klimatresistens samt en god resistens mot ozon.

Tekniska egenskaper

Cyanoakrylatlim polymeriserar inom sekunder på grund av luftens fuktighet (optimalt: 40 till
70% relativ fuktighet vid +20-25°C). En faktor som är mycket viktig att beakta är
pH-värdet. Om ytan är sur härdar limmet långsammare. Å andra sidan ökar härdhastigheten
om ytan är alkalisk. Det senare kan framkalla en chockpolymerisering vilket
resulterar i dåliga åldringsegenskaper Den kemiska basen är den viktigaste skillnaden
på olika typer av CA-lim. Vi skiljer mellan olika estergrupper där etylester är den
i särklass viktigaste och mest populära. Men även andra grupper såsom metyl-, butyl- och alkoxiestrar har vissa specifika  fördelar. När man väljer lim får viskositeten heller inte ignoreras. Cyberbonds snabblim varierar från tunna som vatten upp till tixotropa geler.
Cyanoakrylatlim ger mycket god vidhäftning på de flesta material, inklusive släta ytor.
Detta är anledningen till att användaren egentligen inte behöver bry sig om skjuv- och
draghållfasthet. Med detta sagt bör du ha i åtanke att limskiktet normalt förblir
sprött. Därför bör rivpåkänningar alltid så långt som möjligt undvikas. För att lösa
detta problem har Cyberbond utvecklat sin ”xtraflex” serie, vilket inte bara ger dig delvis
flexibla limskikt, utan också en hög temperaturtålighet (upp till +140°C). På grund av
det faktum att ökad automatisering kräver 100% kontroll har Cyberbond utvecklat
fluorescerande produkter som kan vara optiskt detekterbara genom UV-strålning.
Initialt verkar snabblim vara relativt dyra jämfört med andra limsystem. Men användarna inser snabbt att stora besparingar kan göras genom att använda denna typ av lim. Till exempel: Beroende på viskositeten innehåller 1 g av cyanoakrylat cirka 80 droppar lim.

 Cyberbond Cyanoakrylatbaserade snabblim (CA-lim)

Det är vårt mål att erbjuda branschoptimerade produkter. Därför har vi etablerat en viss systematik gällande produktnamnen som är som följer: (Standardkvaliteter är inom parentes):

Powerdropserien (standard: CB 2605): Produkter med mycket goda hållbarhetsegenskaper. Allroundprodukter, mycket lämpliga för hobbyapplikationer.

Elastomer- och plastserien (standard: CB 2008 CB 2006 CB 2028, CB 2077):
Snabbhärdande CA för industriellt bruk som limmar gummi och plast. Har utmärkt åldringsbeständighet.

Neomerserien (ytokänsliga CA-lim, standarder: CB 2610, CB 2150): Snabb härdning på sura ytor såsom trä, kartong etc. En neomerbaserad produkt innehåller en ”intern accelerator respektive primer” som kompenserar för absorbering av limmet samt för långsam polymerisering.

Xtraflex serien (standard: CB 2241, CB 2240): Xtraflex Cyanoakrylater används för dynamiskt och termiskt belastade fogar. Xtraflex produkterna ger också en mycket god slaghållfasthet. För metall mot gummi eller plast.

Metallserien (standard: CB 1070): Generellt är CA-lim inte så lämpliga för limning metall/metall. Produkterna i metallserien kombinerar två olika egenskaper; de har mycket god vidhäftning på metaller utan att förlora sina egenskaper på gummi eller plast.

Luktreducerad serie (standard: CB 5008): Har en svagare lukt än etylesterbaserade produkter. Ger heller inte blooming. Lägre hållfasthetsegenskaper än etylestrar.

Medicinsk serie (standard: CB 7000): Används för limning av hud. Dessa butylestrar är också mycket lämpliga för limning av plaster där risk för spänningssprickor föreligger.

cyanoakrylatlim, ca-lim eller snabblim

Cyanoakrylatlimmer

NamnAnvändningsområdenEstertypViskositet (cPs) område / typiskTid till handhållfast förband (sek) StålTid till handhållfast förband (sek) Gummi
Cyberbond 1603Speciellt avsett för limning av plaster och gummi och är godkänd enligt ISO 10993-5, -10 och –11.etylester1500-2000 (mPa.s)25-454-6
Cyberbond 2008För limning av EPDM, extremt snabb härdning och goda åldringsegenskaper.etylester12-1818-281-3
Cyberbond 2028Godkänd enligt USP Klass VI.etylester160-24020-352-4
Cyberbond 2077Cyberbond 2077 fyller små spalter, är bra på porösa material, härdar snabbt och är godkänd enligt ISO 10993-5, 10993-10 och 10993-11.etylester600-1500 (mPa.s)20-501-4
Cyberbond 2150Goda spaltfyllnadsegenskaper, härdar långsammare och fungerar bra på porösa ytor som trä, läder etc. Mindre ytkänslig.etylester1500-300010-406-12
Cyberbond 2240Vibrationsresistent cyanoakrylatlim avsett för limning av flexibla och temperaturbelastade fogar.etylester2000-400030-907-13
Cyberbond 2241Semiflexibelt cyanoakrylatlim avsett för limning av material med olika utvidgningskoefficienter.etylester2000-400030-909-13
Cyberbond 2243Semiflexibelt lim för fogar utsatta för dynamiska laster och höga temperaturer.etylester240-360(mPa.s)30-653-8
Cyberbond 2244Semiflexibelt lim fogar utsatta för dynamiska laster och höga temperaturer.etylester130-180 (mPa.s)30-652-6
Cyberbond 2245Cyberbond 2245 är ett semiflexibelt cyanoakrylatlim avsett för limning av dynamiska fogar och förhöjda temperaturer.etylester400-600 (mPa.s)35-703-6
Cyberbond 2600Limmar material som gummi, plast, trä, kartong m.m.etylester3-7 (mPa.s)10-301-3
Cyberbond 2605Innehåller neomerteknik, är medelvisköst och limmar material som gummi, plast, trä, kartong m.m.etylester40-80 (mPa.s)20-501-3
Cyberbond 2610Ytokänslig, medelviskös, limmar snabbt material som gummi, plast, trä, kartong m.m.etylester90-180 (mPa.s)5-251-3
Cyberbond 2800Mycket snabbt cyanoakrylatlim avsett för limning av gummi.etylester<4 (mPa.s)10-231-3
Cyberbond 2999Tixotropt cyanoakrylatlim avsett för användning på vertikala ytor och limning av porösa material.etylester8000-30000(mPa.s)45-12010-14
Cyberbond 5005Lågvisköst lim som ej ger blooming samt uppfyller ISO 10993-5.alkoxyester3-10 (mPa.s)35-1051-4
Cyberbond 5008Universalprodukt med bra hållfasthet och utan blooming.alkoxyester40-80 (mPa.s)15-602-4
Cyberbond 5100Högviskös produkt med bra spaltfyll-nadsegenskaper och utan blooming.alkoxyester800-1500 (mPa.s)15-4513-20
Cyberbond 7000Lågviskös produkt med kapillära egenskaper.butylester1-5 (mPa.s)180-2705-7
Cyberbond Frame Fast 115Medelvisköst, snabbhärdande cyanoakrylatlim speciellt avsett för limning av metallväv mot ramar i aluminium, stål eller rostfritt stål.etylester60-100 (mPa.s)20-606-12