Bussnings- och Gänglåsning

Cyberbond´s anaeroba lim och gänglåsningar är enkomponents och lösningsmedelsfria. Dessa produkter är relativt unika på grund av deras olika hållfasthetsegenskaper och kan sorteras in i grupper av låg, medium och höghållfasta produkter, vilket gör valet av rätt gänglåsning enkelt. Produkter avsedda för gänglåsning härdar vid rumstemperatur med hjälp av kontakt med metall och frånvaro av luft. Olika typer av metaller ger olika hållfasthet och fixeringstider. Generellt används Cyberbond’s anaeroba lim och låsvätskor för att låsa och täta gängor, axlar, lager, dubbar, flänsar etc. Det finns även anaeroba produkter för gängtätning och flänstätning.

Cyberbond T-Serien – Låsvätskor & Gänglåsning

Cyberbond låser gängan och bibehåller det applicerade åtdragningsmomentet, vilket förhindrar att gängan glappar upp. Samtidigt fyller Cyberbond hålrummen i gängorna, tätar dem och motverkar korrosion. Om gängorna måste demonteras skall en medelstark grad eller svagare användas.

Cyberbond R-Serien – Låsning av axlar, bussningar och lager

Cyberbond låser varaktigt och tillförlitligt axlar bussningar och lager. I allmänhet är det inte nödvändigt att enkelt kunna demontera dessa förband. Därför motsvarar de höghållfasta typerna i Cyberbond “R”-serien kraven i dessa typer av applikationer. När Cyberbond används fås en jämn lastfördelning över hela förbandet, vilket innebär att det lättare kan ta upp dynamiska och statiska laster.

Anaeroba lim

Anaeroblim har utvecklats för att maximera effektiviteten och minimera behovet av underhåll av maskiner i din verksamhet. Anaeroblim härdar på metallsubstrat vid frånvaro av syre och ger fogar mellan metall och metall som är resistenta mot stötar och vibrationer. Cyberbond har ett omfattande produktsortiment och ett stort utbud av anaeroba lim.

Fördelar med Cyberbond anaeroblim:

  • Produkter med prestanda för att möta behoven hos de flesta gänglåsnings- och bussningslåsningsapplikationer som finns inom industrin.
  • Unik kemi som vanligtvis eliminerar behovet av primning på inaktiva metaller.
  • Utvecklings- och tillverkningsresurser för att säkerställa konsistenta och kostnadseffektiva resultat.
  • Ett team i världsklass bestående av försäljnings-, service- och tekniska specialister för att hjälpa dig att göra rätt lim val.
gänglåsning med olika styrkor

Anaeroba limmer Låsningsvätskor

NamnAnvändningsområdenFärgVisk. MPa.sLossbrytningsmoment (Nm)Kvarvarande moment (Nm)
Cyberbond TT 44Anaerob gänglåsning med goda spaltfyllningsegenskaper. Appliceras med en speciell doserare. Detta ger en ren och exakt applicering.blå20000-30000 tx13-22-
Cyberbond TT 62Anaerob gänglåsning med goda spaltfyllningsegenskaper. Appliceras med en speciell doserare. Detta ger en ren och exakt applicering.röd15000-25000 tx20-35-
Cyberbond TT 694 olika applikationer med 1 produkt. CB TT69 låser och tätar gängor, låser lager och bussningar samt tätar flänsytor.grön4000 - 800020-40-
Cyberbond RH 98För låsning av dynamiskt belastade komponenter. För höga temperaturer.grön2200-3400 tx28-48-
Cyberbond RH 99Anaerobt lim. För dynamiskt belastade komponenter som axlar, lager i växellådor etc.grön1600-200022-38-
Cyberbond TM 11Anaerobt lim för precisionsskruvar. Enkel att demontera.violett250-500tx (mPa.s)4-12-
Cyberbond TM 44Anaerobt lim. För universell mutterlåsning. Demonterbar med vanliga verktyg.blå600-1200tx (mPa.s)10-20-
Cyberbond RM 82Anaeroblim för gängor och cylindriska detaljer som lager, bussningar, axlar etc. Efterapplicering möjlig. Bra på mässing.grön400-700 tx21-33-
Cyberbond RM 88Anaeroblim för gängor och cylindriska detaljer som t.ex. lager, bussningar m.m.grön400-80025-43-
Cyberbond TM 66Anaerobt lim. För permanent låsning av skruvar, bussningar etc.grön500-800 (mPa.s)20-30-
Cyberbond RL 65Anaerobt lim. För gängor och cylindriska låsningar. Möjlig att efterapplicera. Mycket låg viskositet och god penetra-tionsförmåga.grön8-1512-24-
Cyberbond RL 67Anaerobt lim. För gängor och cylindriska låsningar som la-ger, bussningar etc. Möjlig att efterapplicera. Mycket låg viskositet och god penetrationsförmåga.grön60-15025-43-
Cyberbond SM 40Anaerobt lim. För hydrauliska och pneumatiska applikationer och fingängor.brun200-400 tx14-22-
Cyberbond SM 77Anaerobt lim. För dynamiskt belastade lager, axlar etc. Ger även tätningsegenskaper.grön1300-2100 tx26-45-
Cyberbond TH 62Anaerobt lim. För permanent låsning av skruvar, bussningar etc. Fyller stora spalter.röd1000-200017-28-
ThreeBond 1305Anaerobt lim och tätningsmedel baserat på en reaktiv akrylmonomer. Låsning och tätning av gängade förband och axlar/bussningar.grön60030-35 (M10 x P1.5)25-35 (M10 x P1.5)
ThreeBond 1324Anaerobt lim och tätning — Medelstark. Snabb fixering. Hög hållfasthet. Utmärkt kemikalieresistens. Låsning och tätning av gängade förband och axlar/bussningar.röd/transp.60022 (M10 x P1,5, stål)30