Industrilim från specialister

Vi hjälper dig att välja rätt produkt i ett tidigt skede i processen. Limning kommer ofta in för sent, som ersättning för andra metoder för att sammanfoga komponenter. Men för att kunna utnyttja limningens fördelar måste konstruktionen från början anpassas för denna sammanfogningsmetod. Det räcker inte att enbart anpassa fogarna i efterhand.

Det finns många fördelar med att använda industrilim. Limning kan möjliggöra en reducerad materialmängd, vilket ger både viktbesparingar och lägre energiförbrukning än traditionella tekniker för sammanfogning. Dessutom gör lim det möjligt att sammanfoga material som inte går att svetsa, material med olika värmeutvidgningskoefficient, eller material med varierande spalter. 

Vi tar fram rätt industrilim utifrån egenskaperna hos ytorna som skall sammanfogas. Vi kan också vara en partner i utvecklingen då ni lär er konstruera för limning. 

När vi genomför en analys för att välja rätt produkt använder vi oss främst av termodynamisk adsorptionsteori och dess ytspänningsskala. Varje material har en viss ytspänning, oavsett om det är i fast eller flytande form. Men oberoende av hur starkt lim man använder blir hållfastheten aldrig större än styrkan hos de ytor man sammanfogar. 

Minst lika viktigt att ta hänsyn till är naturligtvis appliceringen av produkten. Vilket material ska produkten användas på – och vilka påfrestningar kommer produkten sedan att utsättas för? Samma material kan kräva helt olika typer av industrilim, beroende på senare belastningar och användningsområden. 

Industrilim från specialister  –  För applikationer med höga krav

Vi använder industrilim från ledande leverantörer som ITW PlexusSika Automotive, CHTOtto ChemiePower Adhesives och Cyberbond. V hjälper alltid till att ta fram just den produkt som passar dina behov bäst.  

Produkterna vi kan erbjuda varierar från bland annat modifierade 2-komponents metakrylatlimmer för plaster, kompositer och metaller, 2-komponents semiflexibla polyuretaner och höghållfasta epoxilimmer till anaeroba produkter för gänglåsning och gängtätning samt smältlimmer som eliminerar behovet av både fixturer och andra fasthållningsverktyg.

Kontakta oss så berättar vi mer.

Limtillbehör

Vi har en stor mängd olika tillbehör för de produkter vi kan tillhandahålla.

För våra 2 komponents strukturlimmer i olika patronstorlekar har vi mixers samt manuella och pneumatiska doseringspistoler. Normalt köper vi dessa av våra limleverantörer, men vi har även möjlighet att hitta skräddarsydda lösningar hos andra partners som är specialiserade på tillbehörssidan.

För AN & CA har vi doseringssystem och ett brett sortiment av olika doseringsspetsar.

För UV-lim har vi tillgång till LINOP doseringsutrustningar som är utprovade ihop med våra UV-härdande produkter.

Undantaget AN, CA och UV har vi valt att inte marknadsföra totalutrustningslösningar: Vi kan istället vara en partner som hjälper er att få rätt kontakter med de aktörer som finns på den svenska och europeiska marknaden.