Flytande silikon, PUR & epoxi för skydd av elektronik 

Metoden att kapsla och gjuta in elektroniska komponenter med flytande silikon, polyuretan eller epoxi är en väl etablerad process för att skydda känslig elektronik. Detta skydd kan erfordras av ett antal skäl: 

• Mekanisk chock • Termisk chock • Vibrationer • Kemisk påverkan
• Luftfuktighet • Extrema temperaturer • Stora temperaturvariationer

Utöver att ge skydd kan inkapslingen även utföra andra uppgifter, som termisk överföring och ljusemission. Även om slutfunktionen kan verka enkel och okomplicerad gör driftsförhållanden, komponentdesign och produktionsmetoder att höga krav ställs på inkapslingsprodukten och mycket noggrant produkturval och testning krävs.

Silikonbaserade inkapslingsprodukter

Silikonpolymerer och elastomerer har särskilda inneboende fysikaliska egenskaper innefattande : 

• Brett temperaturområde, -115 till +300ºC • Utmärkta elektriska egenskaper
• Flexibel • Hårdhet: mjuk gel till medelhårda gummin • UV-beständig
• God kemikaliebeständighet • Motståndskraftig mot fukt och vatten
• Ingen eller låg toxicitet • Enkel att använda

Dessa fysiska egenskaper kan förbättras ytterligare genom att använda fyllmedel och kemiska tillsatser för att ge ytterligare funktioner när det behövs, inklusive brandbeständighet , värmeledningsförmåga, elektrisk ledningsförmåga och vidhäftning. Genom valet av polymerer och fyllmedel är det även möjligt att justera viskositeten och reologin och den slutliga hårdheten och modulen hos det härdade gummit. Härdprocessen och hastigheten kan styras genom att använda silikonkemi för att producera både värme- och rumstemperaturhärdande system. Flytande silikoner kan levereras som en- eller tvåkomponents system. Kort sagt, silikoninkapsling är mycket mångsidig och ger konstruktörer ett brett produktutbud.

Polyuretan-och epoxibaserade inkapslingsprodukter

Polyuretanvbaserade system kan i princip användas som de härdande silikonsystemen men är som regel billigare och har andra tekniska egenskaper samt kräver pga sitt isocyanatinnehåll att man tänker igenom hur processen skall se ut gällande arbetsskyddet.
Epoxibaserade system kan liksom polyuretanerna ofta användas för elektronikingjutning. I detta fall har man inte problem med isocyanaterna men får istället ta hänsyn till de allergirisker vid hudkontakt som följer med användning av epoximaterial. I båda fallen måste personalen utbildas i hur man handskas med härdplast.

flytande silikon för inkapsling av elektroniska komponenter

Silikoner för inkapsling & ingjutning

NamnAnvändningsområdenBasTemp.område, °CArbetstid, minBland.förhållandeDielektrisk hållfasthet, kV/mm
ACC 13Avskalningsbar lodmask som skall tåla flussmedel, vågmjuklödning och rengöring.-----
AS1421Rekommenderas för ingjutning av elektroniska komponenter där goda värmeledningsegenskaper är ett krav. Härdsystemet är helt neutralt och ger inte korrosion på elektroder och andra metalldelar.Silikon-50 / +210-->18
AS1723Montering av elektrisk och elektronisk utrustning. Tätning av korrosionskänsliga detaljer. Tunn inkapsling av små kretskort och kontaktdon.Silikon-50 / +20011--
AS1740Speciellt utvecklad för att möta kraven enligt MIL-A-46146B. Den har exceptionella fysiska egenskaper och är kompatibel med många känsliga material.Silikon-62 / +20018-18
AS 1820Uppvisar mycket god vidhäftning på många olika material även utan primer.Silikon-50 / +2206->20
AS 1821Uppvisar mycket god vidhäftning på många olika material även utan primer.Silikon-50 / +22010->20
EGel 3000En del av en serie mjuka, vidhäftande, klara silikonelastomergeler utvecklade för inkapsling och skydd av elektroniska komponenter.Silikon-55 / +200>451:1>18,5
EGel 3003En del av en serie mjuka, vidhäftande, klara silikonelastomergeler utvecklade för inkapsling och skydd av elektroniska komponenter.Silikon-55 / +20010 0801:1>18,5
EGel 3100För skydd mot vibrationer samt termisk– eller mekanisk påverkan. Den har utmärkta dielektriska egenskaper och ger ett utmärkt skydd mot vatten och många miljöföroreningar.Silikon-55 / +200601:1>18
Novasil S 151Ingjutning och beläggning av elektroniska och elektriska komponenter.Silikon-40 / +150-10:1-
Novasil S 153UL94 HB godkänd gjutmassa för elektronik.Silikon-40 / +15010-2010:1-
Novasil S 651UL94-V-0 godkänd gjutmassa för elektronikSilikon-40 / +1505-3010:1-
Novasil S 803Ingjutning och beläggning av elektriska och elektroniska komponenter.Silikon-40 / +18015--
Novasil S 8222K snabbhärdande gjutmassa för elektronik.Silikon-40 / +1507-1510:1>15
QGel 310En del av en serie mjuka, vidhäftande, klara silikonelastomergeler utvecklade för inkapsling och skydd av elektroniska komponenter.Silikon-55 till +200451:1>18,5
QGel 330En del av en serie mjuka, vidhäftande, klara silikonelastomergeler utvecklade för inkapsling och skydd av elektroniska komponenter.Silikon-55 / +200451:1>18,5
QGel 331En del av en serie mjuka, vidhäftande, klara silikonelastomergeler utvecklade för inkapsling och skydd av elektroniska komponenter.Silikon-55 / +200451:1>18,5
QLE 1102För inkapsling och skydd av elektroniska komponenter. Produkten ger bra skydd mot slag och kan användas i applikationer där optisk klarhet och temperaturresistens är krav.Silikon-50 / +2001801:1-
QSil 12För inkapsling av elektroniska komponenter. Optiskt klar.Silikon-50 / +22012020:1>17
Qsil 216För inkapsling av elektroniska komponenter. Gummit ger ett bra skydd mot slagpåverkan och kan användas i applikationer där krav finns på låg brandrisk.Silikon-60 / +20424010:119,7
QSil 229För inkapsling av elektroniska komponenter.Silikon-60 / +200-1:119,69
Qsil 550För inkapsling av elektroniska komponenter.Silikon-50 / +275301:117,5
QSil 553Ett 2-komponents silikongummisystem speciellt utvecklat för inkapsling av elektroniska komponenter.
Gummit ger ett bra skydd mot slagpåverkan och kan användas i applikationer där krav finns på låg brandrisk.
Silikon-55 / +2601801:1>18
QSil 573Rekommenderas för ingjutning av känsliga elektroniska komponenter och är möjlig att reparera.Silikon-50 / +2001801:1-
RE 461/RE101Gjutharts för mekaniska och elektriska applikationer, speciellt för låg och medelhög spänning vid krav på brandhämmande egenskaper. Exempel: kondensatorer, transformatorer, kretskort och komponenter med krav på UL 94V0.PUR-50 / +12010-5010:225
RE 12560/RE1010Gjutharts för mekaniska och elektriska applikationer, speciellt för låg och medelhög spänning. Exempel: ingjutning av kretskort, transformatorer och andra komponenter.PUR-50 / +120-10:324
RE 22801/RE2050Ingjutningsharts för mekaniska och många elektriska applikationer, särskilt för låg eller mellanspänning när antibrandegenskaper krävs.Epoxy-50 / +1205510:222
RE 22891/RE2030Ingjutningsharts för mekaniska och många elektriska applikationer, särskilt för låg eller mellanspänning när antibrandegenskap er krävs.Epoxy-40 / +1504010:227
SE2003För inkapsling av elektroniska komponenter. Gummit ger ett bra skydd mot slagpåverkan och kan användas i applikationer där låg brandrisk är ett krav.Silikon-50 / +2501201:122,5
SE2005För inkapsling av elektroniska komponenter.Silikon-50 / +22060100:1>18
SE2010Produkten är speciellt framtagen för att ge låg hårdhet och motstånd mot saggning och uppvisar hög mekanisk och kemisk stabilitet i både låga och höga temperaturer.Silikon-60 / +20061:1-
SE2020Ett 2-komponents, värmeledande, tixotropt material som härdar vid rumstemperatur eller med förhöjd temperatur för att få snabbare härdning.Silikon-60 / +200601:1-
SE2021Ett 2-komponents, värmeledande, tixotropt material som härdar vid rumstemperatur eller med förhöjd temperatur för att få snabbare härdning.Silikon-60 /+200601:1-
Silcoset 101Ett 2-komponents rumstemperaturvulkaniserande silikongummisystem som används för inkapsling av känsliga elektriska och elektroniska komponenter.
Gummit ger ett bra skydd mot miljöpåverkan, påverkan av kemikalier, chock och vibrationer.
Silikon-60 / +25060100x120