butyltejp för vibrationsdämpning

Specialanpassad butyltejp för dina behov

Självhäftande butyltejper med mycket goda vibrationsdämpningsegenskaper används inom fordonsindustrin för att motverka vibrationsrelaterade missljud. Dessa tejper är laminerade med en tunn aluminiumfolie och kan beställas i valfria mått.

Butyltätningsband och tejper är exakt förformade tätningsmaterial som används som komplement och alternativ till vedertagna extruderbara tätningsmaterial.

Laminerade butyltätningsband är självhäftande, icke-krympande butyltätningstejper laminerade med en slitstark aluminiumfolie eller syntetisk fleece.

Förformade tätningsband och tejper är universalprodukter med mycket goda egenskaper.

Vårt standardutbud av butyltejper (fler finns på förfrågan):

Tejp

Namn Användningsområde Beskrivning Färg Anv. temp,°C
Egobon 210 Tätning av ångtäta folier såväl som ljuddämpning av överlappande mekaniskt låsta element. Fordonsindustri, kyl- och luftkonditionering, skeppsbyggnad, sanitet och elektriska appl, containers m.m. Självhäftande, krympfri, lösningsmedelsfri, plastisk och ljuddämpande butyltejp. ljusgrå -40 / +100
Egobon 212 Tätning av ångtäta folier såvål som ljuddämpning av överlappande mekaniskt låsta element. Självhäftande, krympfri, lösningsmedelsfri, plastisk och ljuddämpande butyltejp. ljusgrå -40 / +100
Egobon 217 Tätning av överlappande mekaniskt låsta element. Självhäftande, krympfri, lösningsmedelsfri, plastisk och ljuddämpande butyltejp. ljusgrå -40 / +100
Egobon 217 Al Dämpning av vibrationsrelaterade oljud i fordon. Självhäftande, krympfri, lösningsmedelsfri, plastisk och ljuddämpande butyltejp laminerad med en tunn aluminiumfolie. alu/svart -40 / +100
Egoferm Tätning inom byggnadsindustrin och övrig industri, t.ex. verkstadsindustrin,varvsindustrin, fordon, silos, ventilation, kylanläggningar, solenergianläggningar,maskinbyggnad, elektrisk och elektronisk industri liksom glasningar inom industri, växthus. Självhäftande, krympfri, lösningsmedelsfri, plastisk och ljuddämpande butyltejp. grå (standard) -50 / +100
Egopol Tätning av plana och korrugerade plattor avsedda för tak– eller väggapplicering(fibercement, metall, fiberarmerad polyester, betong,trä etc.). Självhäftande, krympfri, lösningsmedelsfri, plastisk och ljuddämpande butyltejp. olivgrå -40 / +90
Egotape 2000 Täckande tätning för fogar inom byggnads– och verkstadsindustrin. För tak, ventilation, glasning, reparation av sprickor etc. Självhäftande, krympfri, lösningsmedelsfri, plastisk och ljuddämpande butyltejp laminerad med aluminiumfolie. aluminium -40 / +100