Slide background

Produkter för fordonsindustrin

Med automotive avser vi primärt företag som tillverkar personbilar, lastbilar, bussar och entreprenadmaskiner. I detta industrikluster räknar vi även in fordonsindustrins Tier 1 och Tier 2 leverantörer.

Som alla vet är Sverige i hög grad beroende av en väl fungerande fordonsindustri om landet skall klara att bibehålla och utveckla vårt välfärdssamhälle. För att överleva i den mördande konkurrensen har våra mycket duktiga tillverkare i denna bransch alltid satsat på teknisk utveckling, säkerhet och kvalitet. På senare år har miljö och cirkulär ekonomi även inkluderats alltmer i satsningarna för framtiden.

En liten, men inte oviktig, del av konceptet kvalitet/premium samt miljö/cirkulär ekonomi involverar kemikalier som smörjmedel och lim. Vi arbetar med många olika produkter som minskar missljud och slitage samt säkerställer funktion över lång tid. Detta är oftast produkter som slutkunden inte märker av när de fungerar som tänkt, men om de inte fungerar som tänkt, kommer kunden märka det senare i livscykeln vilket kan leda till onödiga reklamationer och bad will.”

Fordonsindustrin har hårda krav på funktion över lång tid, kompatibilitet med många olika material, resistens mot höga temperaturer och fullgod funktion i låga temperaturer. Till detta kommer miljökrav, arbetsmiljökrav, krav på hållbarhet, CSR med mera.

Vill du ha hjälp med val av produkt
eller lösning?

Vill du veta mer om vilka fordonsprodukter vi har? Kontakta mig!

Anders Greschik

Telefon: 073-525 54 63

E-post: anders@gleitmo.se

De vanligaste produkterna

Coatings för fordonsindustrin – produktexempel:

 • Gleitmo SFL9070 – Motverkar stick-slip i alla materialkombinationer interiört fordon.
 • Gleitmo RLC4000 – Torr förbehandling för minimal monteringskraft av gummidetaljer.
 • Gleitmo SFL9025 – Torr initialsmörjning av transmissionskomponenter. Smörjning av skruvförband.

Smörjfett för fordonsindustrin – produktexempel:

 • Stabyl LT50 – Syntetiskt universalfett som klarar kravet på -40°C.
 • Gleitmo 1810V – Syntetisk fett för oscillerande glidrörelser och kontakt med EPDM.
 • Gleitmo 585K – Syntetiskt fett för oscillerande glidrörelser och låga temperaturer.

Lim för fordonsindustrin – produktexempel:

 • Plexus MA3940LH EU – Snabbhärdande flexibelt metakrylatlim för automotivekomponenter i plast/metall.
 • Adekit A230 – Snabbhärdande flexibelt PUR-lim för RTM, SMC, våtupplagd laminat och metall
 • Adekit A140-1 – 2K epoxylim för limning av bilkarosser, metallstrukturer (racingfordon, flygplan), infästningar och kompositstrukturer.

Tätningsmedel för fordonsindustrin – produktexempel:

 • Threebond 1217P – 1K neutral, oklassad RTV-silikon för tätning av motorer och växellådor.
 • Threebond 1133EC – Flexibelt, vibrationsbeständigt, anaerobt tätningsmedel för oljesump.

Produkter anpassade för fordonsindustrin

coatings för elastomerer

Coatings

Torra, härdade smörjfilmer som förappliceras hos underleverantör. Används för missljudsbekämpning på både plast och metall, för att styra friktion och klämkraft hos skruvförband, för att skydda maskindelar under inkörningsfasen och mycket mer.

Smörjfett

Smörjfett för bromsapplikationer, drivaxelsplines, primäraxelsplines, koppling, hjullager, taklucka, stolskenor, pedalställ, stick-sliprelaterade och vibrationsrelaterade missljud och mycket mer. Avancerade smörjfett främst avsedda för applikationer med prestandakrav utöver det vanliga.

polyuretanlim för flexibel hållfasthet

Lim

Vi fokuserar för våra fordonskunder främst på 2K metakrylat- och polyuretanlim för plast- och kompositkomponenter samt på epoxylim för magnetlimning och annan metallimning. Självklart finns många fler limtyper att tillgå vid behov.

Tätingsmedel

Vi har silikonbaserade produkter specialutvecklade för tätning av växellådor och motorer samt 1K anaeroba tätningsmedel för gäng- och flänstätning. Självklart finns många fler typer av tätningsmedel att tillgå vid behov.