Gleitmo satsar på miljö och kvalitet

På Gleitmo strävar vi ständigt efter att minska vår miljöpåverkan – och att samtidigt hålla högsta möjliga kvalitet i vårt arbete. Vi har sedan flera år jobbat hårt för att miljöanpassa vårt sortiment och kan erbjuda produkter som både motsvarar och överträffar dagens miljökrav.

Vi är självklart medlem i REPA-registret. Dessutom har vi en policy angående tjänstebilar, där inga bilar med utsläpp över 120 g CO2/km tillåts.

Certifieringar

Vi är certifierade enligt SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 14001. Vi är också godkänd leverantör till svensk fordonsindustri. Våra huvudleverantörer är certifierade enligt DIN ISO 9001 och motsvarande system.

ISO 9001 Certifikat (pdf)                                 ISO 14001 Certifikat (pdf)

Gleitmos verksamhetspolicy

  • Vi skall representera producenter som är världsledande i sin nisch.
  • Vi skall inneha ledande kompetens inom våra kärnområden.
  • Vi skall erbjuda den bästa servicen inom våra kärnområden.
  • Vi skall minimera miljöpåverkan.
  • Vi skall genom vårt verksamhetssystem sträva efter ständig förbättring
  • Vi skall följa gällande lagstiftning.
  • Vi skall alltid påverka kunden att använda det mest miljöanpassade produktalternativet i varje applikation
  • Vi skall arbeta för att våra produkter skall ha den fördelaktigaste märkningen enligt gällande lagstiftning.
  • Vi skall minimera utsläpp till omgivningen.