Här kommer du att kunna se de senaste rapporterna, nyheterna och bilderna rörande projektet.

Efter 27 månader – Nu är vårt projekt i Gitare, Kenya slutfört!

 

 

Hand in Hand har nått eller överträffat nästan samtliga uppsatta mål för arbetet i Gitare!

360 spirande entreprenörer har utbildats och tränats i hur man driver små en- eller fåmansföretag i den miljö man lever i på Kenyas landsbygd. Dessa människor och deras familjer är inte längre beroende av yttre hjälp för att klara av sina basala behov utan klarar att försörja sig själva. Vi är stolta över att ha bidragit till att denna transformation har kunnat ske.

Aktiviteter Mål över 27 månader Resultat
Antal mobiliserade självhjälpsgrupper 18 18 grupper bildade
Antal boende som genomgått träningsprogram 350 360 (206 kvinnor och 154 män)
Procent kvinnliga deltagare 80% 58%
Sparat kapital i gruppernas fonder Efter behov KES 800 000 (UDS 8000)
Externa lån Efter behov KES 360 000 (USD 3600)
Antal nya företag skapade 200 219 små företag skapade
Antal arbetstillfällen skapade 300 371 nya jobb skapade

 

 

Vad händer nu? Hur vet vi att människorna i Gitare har glädje av vårt projekt över lång tid?

Som Barack Obama sade vid sitt besök I Nairobi 2015, “Entreprenörskap är gnistan som skapar välstånd”.

Hand in Hand har tänt denna gnista i Gitare, vilket har givit invånarna insikten och kraften att förändra sina liv, sina familjer och sitt samhälle.

Att Hand in Hand avslutar projektet denna månad betyder att deltagarna i projektet inte längre kommer att erhålla träning från oss. Vi känner oss trygga i att entreprenörerna har den träning och de kunskaper de behöver för att kunna stå på egna ben och upprätthålla framgångsrika och långsiktigt livskraftiga företag. Vi gör det för att:

  • Deltagarna har enligt projektledaren genomgått, avslutat och integrerat hela programmet.
  • 87 procent av medlemmarna har startat företag som anställt minst en person under minst 24 timmar/vecka.
  • Gruppledarna är kapabla att utvidga verksamheterna till större marknader utan hjälp av sin tidigare projektledare.
  • En utvecklingskommitté för Gitare by, bestående av byns ledare och byinvånare, har bildats och denna kommer att övervaka entreprenörernas framsteg och säkerställa att självhjälpsgrupperna fortsätter att fungera effektivt efter vår exit.
  • Från månad 18 i en normal projektcykel rekommenderar Hand in Hand, för att säkerställa långsiktig stabilitet, att medlemmar som är aktiva inom samma bransch, t.ex. biuppfödning, bildar en Community Based Organization (CBO). En CBO är en juridisk organisation enligt Kenyansk och Tanzanisk lag som är mindre omfattande och med färre regleringar än ett kooperativ.

Avslutningsvis så hyser vi stor tillit till Hand in Hands stora erfarenhet av just detta sätt att arbeta och vi tror att våra, ändå relativt små, finansiella insatser har en stor och varaktig betydelse för nästan 1000 människor som tidigare levt helt utan säkerhetsmarginaler och med mycket litet hopp om framtiden.


För mer information – se: https://www.handinhand.nu/

Några av oss har nu besökt Gitare, Kenya för en uppdatering på plats.

Vi har länge sett fram emot att få träffa de människor som arbetar med ”vårt” projekt i Gitare och få en egen uppfattning om vad som har gjorts och vad som kommer att göras. De medarbetare som gjorde denna resa har utan undantag varit mycket positiva till allt de har sett och intygar att de resurser vi satsar via Hand-in-Hand verkligen skapar den hjälp till självhjälp som utlovats.

Tidigare har vi endast kunnat redovisa jämförande siffror för att visa på de framgångar som projektet haft i lokalområdet. Givetvis kommer detta att fortsätta men denna gång redovisar vi resultaten av vårt besök med foton och någon liten film. Vi hoppas att dessa bilder med bybor från Gitare och personal från Hand-in-Hand och Gleitmo kan inspirera fler att stödja utvecklingen i Afrika på detta vis.

Här kommer en filmsnutt och ett par bilder från resan:

För mer information – se: www.handinhand.nu

_____________________________________________________________________________________________


Lägesuppdatering projekt Gitare, Kenya.

Nu har det gått 18 månader sedan projektet startade och 12 månader återstår.

Framsteg till dags dato

Vi har nu mobiliserat 14 grupper i Gitare bestående av 294 medlemmar (56% kvinnor) av de 350 bybor vi skall ha nått vid projektets slut.
Dessa medlemmar försörjer totalt 516 personer – varav de flesta är barn.
Nedan kan ni se lite data om projekt Gitares första 18 månader:

Aktiviteter i Kigare Mål efter 2,5år Utfall 18 månader
Antal självhjälpsgrupper (SHG) 18 14
Antal utbildade bybor 350 296
Procent kvinnliga medlemmar 80% 56%
Totalt kapital i gruppens sparfonder Enligt behov USD 1500
Externa lån Enligt behov USD 3000
Skapade affärsverksamheter 200 114
Skapade jobb 300 169

Eric Wangari, lärare i projektet med medelemmar ur hans Jijenge självhjälpsgrupp.

Alice Kiarie säljer sina grönsaker

Vi hoppas detta ger en kort inblick i vad projekt Gitare och Hand-in-Hand handlar om, hjälp till självhjälp.

För mer information – se: www.handinhand.nu

______________________________________________________________________________________________Projektet rullar på enligt plan och vi får löpande mycket positiva rapporter från Hand-in-Hand.

För att få en ännu mer konkret uppfattning om vad projektet handlar om kommer några av våra kollegor att besöka Gitare under hösten 2019 för att på nära håll själva se vad vår ”sponsring” går ut på och vilken nytta den gör. Vi återkommer självklart med mer information i ämnet.

Nedan kan ni se vad som framkommer om hela Östafrika i januari-rapporten:

Hand in Hand Eastern Africa Utfall januari 2019 Ack. januari
Antal självhjälpsgrupper (SHG) 183 17292
Medlemmar i självhjälpsgrupper 4160 388978**
– Varav kvinnor 3328 311182
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter 1613 348918**

** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.För mer information  –  se:   https://www.handinhand.nu/

______________________________________________________________________________________________

Lägesuppdatering Gitare, Kenya gällande hela 2018:

Som ni kan se i tabellen nedan så har Hand in Hands projekt i Gitare rönt stora framgångar. Med små medel kan vi åstadkomma för enskilda individer, familjer och byar mycket stora förändringar.

Man utbildar sig i ekonomisk planering, får mikrolån och kan med den nyvunna kunskapen och ett mycket blygsamt kapital skapa en ny och ljusare framtid för sig själv, sin familj och hela bygden.

350 byinvånare är nu engagerade i projektet och 300 nya jobb har skapats. Nedan följer ett exempel på hur denna förändring kan se ut.

Anne Wambui Mathia är 30 årgammal och har ett barn. Innan Anne gick med i Hand in Hand-projektet, arbetade hon som daglönearbetare. Hon hade svårt att få ihop pengar till hennes och hennes barns basala behov eftersom arbeta inte alltid fanns att få.

När vi frågar om hennes erfarenheter hittills med Hand in Hand, berättar Anne, “Hand in Hand öppnade mina ögon för möjligheten att tjäna pengar i Gitare Village. Tack vare Juliet’s träning lärde jag mig vikten av att kunna låna pengar och planera min ekonomi. Jag köpte en symaskin och startade en skrädderiverksamhet. Jag insåg att det fanns ett behov på marknaden av denna tjänst. Jag tjänar ungefär KES 8000 (ca SEK 700) som jag använder för att täcka mitt barns och mina basbehov.” Anne planerar att expandera sitt företag och att anställa personal som kan hjälpa henne att utveckla hennes växande företag. Anne lånade pengar från gruppen och fick möjlighet att starta sin skrädderiverksamhet eftersom hon hade kunskapen och hade sett att det fans ett behov på marknaden. Hennes och hennes familjs liv har förändrats eftersom hon nu har råd att tillgodose deras basala behov och även kan lägga undan pengar för framtiden. Deras livskvalitet har signifikant förbättrats.

Main Activities Results as of december 2018 Targets over 2,5 years (HiH Sweden)
Number of community members enrolled in the project 239 350
Number of Self-Help Groups mobilized 11 18
Number of members who have started or enhanced small enterprises 99 200
Number of jobs created in the community 145 300

_____________________________________________________________________________________________________

Lägesuppdatering juli 2018:

Tyvärr har 2017 och 2018 varit mycket svåra år för Kenya. Två på varandra följande val har resulterat i social oro och ekonomisk nedgång. Enligt World Bank var Kenyas ekonomiska resultat det sämsta på 5 år. I mars 2018 drabbades sedan landet, efter en svår torka under 2017, av kraftiga regn och översvämningar med många döda och hemlösa som följd. Självklart har dessa händelser drabbat de fattiga i Kenya mest och därför känns det viktigare än någonsin att vi engagerar oss i projekt som detta eller andra som kan erbjuda långsiktiga förbättringar för jordens fattigaste.

Resultatuppföjning:

Main Activities Results as of June 12, 2018
Number of community members enrolled in the project 121
Number of Self-Help Groups mobilized 5
Number of members who have started or enhanced small enterprises 17
Number of jobs created in the community 23


_____________________________________________________________________________________________________

Rapport mars 2018:

Under projektets första aktiva månad, mars 2018, har projektet ägnat sig åt att informera byinvånarna om sin verksamhet vilket har genererat 1 arbetsgrupp med 25 medlemmar.

Gitare Village på kartan, ligger en dryg timme nordost om Nairobi, alldeles söder om Mount Kenya National Park:

Typiskt boningshus i Gitare: