Här kommer du att kunna se de senaste rapporterna, nyheterna och bilderna rörande projektet.

Några av oss har nu besökt Gitare, Kenya för en uppdatering på plats.

Vi har länge sett fram emot att få träffa de människor som arbetar med ”vårt” projekt i Gitare och få en egen uppfattning om vad som har gjorts och vad som kommer att göras. De medarbetare som gjorde denna resa har utan undantag varit mycket positiva till allt de har sett och intygar att de resurser vi satsar via Hand-in-Hand verkligen skapar den hjälp till självhjälp som utlovats.

Tidigare har vi endast kunnat redovisa jämförande siffror för att visa på de framgångar som projektet haft i lokalområdet. Givetvis kommer detta att fortsätta men denna gång redovisar vi resultaten av vårt besök med foton och någon liten film. Vi hoppas att dessa bilder med bybor från Gitare och personal från Hand-in-Hand och Gleitmo kan inspirera fler att stödja utvecklingen i Afrika på detta vis.

Här kommer en filmsnutt och ett par bilder från resan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För mer information – se: www.handinhand.nu

_____________________________________________________________________________________________


Lägesuppdatering projekt Gitare, Kenya.

Nu har det gått 18 månader sedan projektet startade och 12 månader återstår.

Framsteg till dags dato

Vi har nu mobiliserat 14 grupper i Gitare bestående av 294 medlemmar (56% kvinnor) av de 350 bybor vi skall ha nått vid projektets slut.
Dessa medlemmar försörjer totalt 516 personer – varav de flesta är barn.
Nedan kan ni se lite data om projekt Gitares första 18 månader:

Aktiviteter i Kigare Mål efter 2,5år Utfall 18 månader
Antal självhjälpsgrupper (SHG) 18 14
Antal utbildade bybor 350 296
Procent kvinnliga medlemmar 80% 56%
Totalt kapital i gruppens sparfonder Enligt behov USD 1500
Externa lån Enligt behov USD 3000
Skapade affärsverksamheter 200 114
Skapade jobb 300 169

Eric Wangari, lärare i projektet med medelemmar ur hans Jijenge självhjälpsgrupp.

Alice Kiarie säljer sina grönsaker

Vi hoppas detta ger en kort inblick i vad projekt Gitare och Hand-in-Hand handlar om, hjälp till självhjälp.

För mer information – se: www.handinhand.nu

______________________________________________________________________________________________Projektet rullar på enligt plan och vi får löpande mycket positiva rapporter från Hand-in-Hand.

För att få en ännu mer konkret uppfattning om vad projektet handlar om kommer några av våra kollegor att besöka Gitare under hösten 2019 för att på nära håll själva se vad vår ”sponsring” går ut på och vilken nytta den gör. Vi återkommer självklart med mer information i ämnet.

Nedan kan ni se vad som framkommer om hela Östafrika i januari-rapporten:

Hand in Hand Eastern Africa Utfall januari 2019 Ack. januari
Antal självhjälpsgrupper (SHG) 183 17292
Medlemmar i självhjälpsgrupper 4160 388978**
– Varav kvinnor 3328 311182
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter 1613 348918**

** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.För mer information  –  se:   https://www.handinhand.nu/

______________________________________________________________________________________________

Lägesuppdatering Gitare, Kenya gällande hela 2018:

Som ni kan se i tabellen nedan så har Hand in Hands projekt i Gitare rönt stora framgångar. Med små medel kan vi åstadkomma för enskilda individer, familjer och byar mycket stora förändringar.

Man utbildar sig i ekonomisk planering, får mikrolån och kan med den nyvunna kunskapen och ett mycket blygsamt kapital skapa en ny och ljusare framtid för sig själv, sin familj och hela bygden.

350 byinvånare är nu engagerade i projektet och 300 nya jobb har skapats. Nedan följer ett exempel på hur denna förändring kan se ut.

Anne Wambui Mathia är 30 årgammal och har ett barn. Innan Anne gick med i Hand in Hand-projektet, arbetade hon som daglönearbetare. Hon hade svårt att få ihop pengar till hennes och hennes barns basala behov eftersom arbeta inte alltid fanns att få.

När vi frågar om hennes erfarenheter hittills med Hand in Hand, berättar Anne, “Hand in Hand öppnade mina ögon för möjligheten att tjäna pengar i Gitare Village. Tack vare Juliet’s träning lärde jag mig vikten av att kunna låna pengar och planera min ekonomi. Jag köpte en symaskin och startade en skrädderiverksamhet. Jag insåg att det fanns ett behov på marknaden av denna tjänst. Jag tjänar ungefär KES 8000 (ca SEK 700) som jag använder för att täcka mitt barns och mina basbehov.” Anne planerar att expandera sitt företag och att anställa personal som kan hjälpa henne att utveckla hennes växande företag. Anne lånade pengar från gruppen och fick möjlighet att starta sin skrädderiverksamhet eftersom hon hade kunskapen och hade sett att det fans ett behov på marknaden. Hennes och hennes familjs liv har förändrats eftersom hon nu har råd att tillgodose deras basala behov och även kan lägga undan pengar för framtiden. Deras livskvalitet har signifikant förbättrats.

Main Activities Results as of december 2018 Targets over 2,5 years (HiH Sweden)
Number of community members enrolled in the project 239 350
Number of Self-Help Groups mobilized 11 18
Number of members who have started or enhanced small enterprises 99 200
Number of jobs created in the community 145 300

_____________________________________________________________________________________________________

Lägesuppdatering juli 2018:

Tyvärr har 2017 och 2018 varit mycket svåra år för Kenya. Två på varandra följande val har resulterat i social oro och ekonomisk nedgång. Enligt World Bank var Kenyas ekonomiska resultat det sämsta på 5 år. I mars 2018 drabbades sedan landet, efter en svår torka under 2017, av kraftiga regn och översvämningar med många döda och hemlösa som följd. Självklart har dessa händelser drabbat de fattiga i Kenya mest och därför känns det viktigare än någonsin att vi engagerar oss i projekt som detta eller andra som kan erbjuda långsiktiga förbättringar för jordens fattigaste.

Resultatuppföjning:

Main Activities Results as of June 12, 2018
Number of community members enrolled in the project 121
Number of Self-Help Groups mobilized 5
Number of members who have started or enhanced small enterprises 17
Number of jobs created in the community 23


_____________________________________________________________________________________________________

Rapport mars 2018:

Under projektets första aktiva månad, mars 2018, har projektet ägnat sig åt att informera byinvånarna om sin verksamhet vilket har genererat 1 arbetsgrupp med 25 medlemmar.

Gitare Village på kartan, ligger en dryg timme nordost om Nairobi, alldeles söder om Mount Kenya National Park:

Typiskt boningshus i Gitare: