BRIS

Vi fortsätter givetvis att stötta BRIS som vi gör sedan många år. Ungdomarna är allas vår framtid och de förtjänar att samhället, dvs vi alla, stöttar dem i deras utveckling mot att bli ansvarskännande och produktiva samhällsmedborgare.

Både av humanitära och ekonomiska skäl anser vi att satsningar på våra ungdomar bör ha högsta prioritet. Att stötta BRIS är givetvis bara en liten pusselbit i detta arbete men det är en viktig pusselbit, främst för de ungdomar som redan hamnat i svåra situationer, ofta beroende på att vi vuxna inte förstått vikten av att den kommande generationen mår bra och känner tilltro till samhället och framtiden.

Den dagen vi och våra ledare förstår detta kanske BRIS inte längre behövs, med där befinner vi oss inte idag. Gör gärna som vi och stötta BRIS!