CSR – Corporate Social Responsibility

Genom åren har vi på Gleitmo funderat mycket över hur och vad ett företag skall vara och hur det skall interagera med övriga delar av samhället. Vi blev tidigt övertygade om att företag som fortsätter att styra enbart på vinst, börskurs och snabba resultat kommer att gå under. Och att de företag som väljer att ta ansvar för vår omvärld och de människor som lever i den går en ljus framtid till mötes. Vi tror att dessa tankar och värderingar – som vi själva fått med oss från vår uppväxt och som vi tyckte hade försvunnit lite i dagens ekonomiska ekorrhjul – har gjort oss till vad vi är idag.

Det är också dessa tankar och värderingar som kommer ligga till grund för hur och vad vi arbetar med inom ett mer strukturerat CSR-arbete i framtiden.

Under denna rubrik kommer vi att redogöra för en del av de aktiviteter vi håller på med inom CSR-området.