Steget in i framtiden. Med den perfekta lösningen.

Gleitmo är en helhetsutvecklare. Vi drivs av att förverkliga de visioner våra kunder har. Vi söker lösningar som förenklar processer och effektiviserar produktionen och försöker förstå hur kravställningar kommer att förändras i framtiden. Det handlar om att ha förståelse för hela kedjan och presentera helhetslösningar. Det är vår absoluta styrka. Vi finns med hela vägen, sida vid sida med våra kunder, för att gemensamt lösa de problem som vi står inför. Vi tänker ett steg vidare.

På en marknad där vi konkurrerar med globala aktörer kan vi erbjuda de kompetenser som blir allt viktigare. Vi är ett genuint familjeföretag med dedikerade medarbetare. De flesta av våra kundansvariga är ingenjörer, med lång teoretisk och praktisk erfarenhet av våra produkter och deras användningsområden. Förändringsbenägenheten, engagemanget och inte minst förmågan att snabbt hitta nya lösningar är faktorer som präglar vår vardag. Det sitter i väggarna.

Vi är lyhörda för de krav och önskemål som våra kunder har. I ryggen har vi också stöd av världens främsta producenter. Man kan säga att vi är en teknisk brygga mellan produkter från världsledande producenter och våra kunder när det gäller specialsmörjmedel, släppmedel, lim, tätningsmedel och prototypmaterial. Målsättningen är att skapa värden för våra kunder. Det är där vi har vårt fokus.

Genom att dedikerat samarbeta med våra kunder kan vi tillsammans utveckla nya lösningar, som inte bara förbättrar slutprodukten, utan också sänker kostnader och helst minskar belastningen på vår gemensamma miljö. Det finns sedan många år en stor medvetenhet kring frågor om etik och miljö inom företaget. Vi finns alltid tillhands när det uppstår oväntade problem. Det ska aldrig finnas några tveksamheter i vårt engagemang.

För att skapa ytterligare spetskompetens har vi byggt upp ett eget labb där vi testar produkter och utför skarpa tester. På så sätt kan vi snabbt få svar på vad som fungerar, vad som kan förbättras och vad som är en optimal lösning, innan vi rekommenderar en produkt för våra kunder. När inte vårt eget labb räcker till vänder vi oss till externa partners eller utvecklingsavdelningarna hos våra leverantörer. Ibland kan det handla om att höja kompetensen hos våra kunder för att effektivisera produktionen. Därför erbjuder vi också olika former av utbildningar. Samarbete och support i symbios helt enkelt.

Under många år har vi byggt upp långa samarbeten med innovativa företag som vill stå väl förberedda inför de förändringar som förr eller senare dyker upp på en marknad där konkurrensen hårdnar och där den globala utvecklingen sätter nya spelregler. Det är som vi själva har formulerat oss i vår vision: Våra lösningar skapar nya tekniska innovationer. Att samarbeta med Gleitmo är att ligga steget före in i framtiden.