Vi har valt att fokusera vårt sociala ekonomiska engagemang på en organisation som vi tycker stödjer ett extremt viktigt område. Ett områden som berör oss alla på många sätt. Barn som växer upp under otrygga förhållanden skapar otrygga vuxna. Vi tror att vilket samhälle vi överlämnar till nästa generation i hög grad beror på hur vi tar hand om våra barn.

 

Vi har av dessa skäl valt att även i år stödja BRIS.Banner stående Silver