Vi har som vanligt öppet alla mellandagar om än med något reducerad personalstyrka.